Prijenos poduzeća

Odredba članka 137. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) uređuje da ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja.

Navedena odredba primjenjuje se ukoliko nije došlo do prestanka radnog odnosa s prethodnim poslodavcem. Ukoliko je došlo do prestanka radnog odnosa (primjerice sporazumom radnika i ranijeg poslodavca), tada i nadalje postoje novčana potraživanja radnika prema bivšem poslodavcu no mogućnosti naplate ovise o činjenici nastavka postojanja iste pravne osobe, odnosno osobnoj imovini člana trgovačkog društva ukoliko se utvrdi zloupotreba člana trgovačkog društva da kao član trgovačkog društva inače ne odgovara za obveze društva sukladno članku 10. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19).

Poslodavac koji na novog poslodavca prenosi poduzeće, dio poduzeća, obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti dužan je novog poslodavca, potpuno i istinito, pisano izvijestiti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose. U protivnom čini najteži prekršaj prema Zakona o radu.