Priznavanje potvrde o umjeravanju mjerne i ispitne opreme

Uobičajena praksa je da se umjeravanje mjernih  uređaja obavlja od strane akreditiranih laboratorija ukoliko je akreditirani laboratorij dostupan. U svemu je važna mjerna sljedivost i tu akreditacija pomaže jer osigurava mjernu sljedivost i strucnost.

Status akreditiranog umjernog laboratorija od strane akreditacijskog tijela (u RH je to Hrvatska Akreditacijska agencija – u nastavku HAA) prema HRN EN ISO/IEC 17025 osigurava ne samo sljedivost mjerne opreme za provedbu umjeravanja, već i sukladnost umjernog postupka i izdane dokumentacije sa navedenim normama.

Iz tog razloga nije dovoljno da postoji samo sljedivost mjerne opreme, već je potrebno utvrditi sukladnost mjernih metoda laboratorija sa zahtjevima normi navedenih u pojedinom Pravilniku, a što se potvrđuje statusom akreditiranog tijela prema HRN EN ISO/IEC 17025 od strane HAA.

 Uvažavajući prethodno navedeno, potvrde o umjeravanju izdane od laboratorija koji nije akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025 ne mogu se priznati.