Ugovor o radu na određeno vrijeme nakon 1.1.2023.

U okviru instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu uvedena su nova ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme, pri čemu se sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona, na ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Zakona, a koji su na dan stupanja na snagu Zakona u tijeku, neće primjenjivati propisana ograničenja (postojanje objektivnog razloga za svaki, pa tako i za prvi ugovor o radu na određeno vrijeme, trajanje ugovora koje ne može biti duže od tri godine niti za prvi ugovor te ograničenje broja uzastopno sklopljenih ugovora o radu na najviše tri ugovora u okviru razdoblja od tri godine).

U skladu s navedenim, ugovori o radu koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu će se primjenjivati i nadalje onako su ugovoreni.

Međutim, poslodavac koji s radnikom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, počevši od 1. siječnja 2023. godine će biti  u obvezi voditi računa o svim navedenim ograničenjima, pri čemu će se i u odnosu na broj ugovora o radu i u odnosu na njihovu uzastopnost uzimati u obzir i prethodno sklopljeni ugovori, bez obzira na datum njihovog sklapanja.

Iz navedenoga kao i iz sadržaja postavljenog upita proizlazi, kako po stupanju na snagu novog Zakona, valja voditi računa o postojanju uzastopnosti u ugovorima o radu na određeno vrijeme, te tu činjenicu uvažiti kod sklapanja novog ugovora, odnosno primijeniti novo pravilo.