Probni rad i otkazni rok

U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu propisani su otkazni rokovi u minimalnom trajanju. Moguće je ugovoriti dulji otkazni rok kada otkazuje poslodavac te kraći otkazni rok kada otkazuje radnik. Tako ugovoreni otkazni rok postaje obvezujući za obje ugovorne strane te ga se moraju pridržavati.

Nadalje, u odnosu na propisani otkazni rok od jedan tjedan kod ugovorenog probnog rada valja istaknuti da i za radnika i za poslodavca vrijedi ovaj otkazni rok kao najkraći mogući. No, stranke ugovora o radu mogu ugovoriti i duži otkazni rok za slučaj otkaza zbog nezadovoljavanja na probnom radu.