Produljenje probnog rada koji je započeo u 2022. godini

Nova pravila u vezi probnog rada stupila su na snagu 1. siječnja 2023. godine. Novim stavkom 4. članka 53. Zakona o radu propisano je da razdoblje u kojem je određen probni rad može trajati duže ako je tijekom njegova trajanja radnik bio privremeno odsutan, a osobito zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnih i roditeljskih prava prema posebnom propisu i korištenja prava na plaćeni dopust iz članka 86. ovoga Zakona.

Mišljenja smo kako se mogućnost produljenja probnog rada, uvedena u Zakon 1. siječnja 2023. godine, primjenjuju na svaki probni rad koji je barem djelomično trajao u 2023. godini, neovisno o godini u kojoj započeo. Ovakvo shvaćanje je povoljnije i za radnika jer ga se štiti od negativnih posljedica privremene odsutnosti zbog toga što se omogućuje dulje razdoblje i potpuniji uvid radniku i poslodavcu o zadovoljavanju uvjeta iz radnog odnosa.