Imenovanje druge osobe različitog spola i pitanje zamjenika

Poslodavac koji zapošljava više od 75 radnika, a koji je već imenovao osobu za zaštitu dostojanstva radnika dužan je imenovati još jednu osobu različitog spola koja će primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva. Zakonom o radu nije uređeno pitanje zamjenika osoba imenovanih za zaštitu dostojanstva radnika. Poslodavac ovo pitanje može autonomno urediti internim aktima, stoga zamjenici, ako su imenovani kod poslodavca, ne moraju nužno biti osobe različitog spola, ali preporučljivo bi bilo da budu.