Projekt MindBot – promicanje mentalnog zdravlja radnika koji rade sa suradničkim robotima u industriji 4.0

„Mental Health promotion of cobot Workers in Industry 4.0“ – MindBot, projekt je u sklopu Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020., koji provodi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao jedan od devet europskih partnera. Aktivnosti projektnih partnera usmjerene su na promicanje mentalnog zdravlja radnika koji rade sa suradničkim robotima u industriji 4.0.

Radno mjesto na kojem će radnik biti zadovoljan

Glavni cilj je utvrditi metode i rješenja kojima se pozitivno utječe na mentalno zdravlje radnika u industriji 4.0, osobito u malim i srednjim poduzećima koja u proizvodnju uvode suradničke robote, odnosno kobote. U projektu, koji je počeo 1. siječnja 2020., razvijaju se strategije i instrumenti intervencije s tehnološkog, organizacijskog i psihosocijalnog aspekta u radni proces. Projektni partneri rade na dizajniranju radnih mjesta na kojima se razina izazova i težina radnih zadataka poklapaju sa sposobnostima i vještinama radnika koji rade sa suradničkim robotima. To uključuje razvoj i testiranje prototipa suradničkog robota – kobota MindBot, programiranog da bude prijatelj i suradnik radniku na način da ‘uočava’ je li radnik preumoran, dekoncentriran, radi li otežano, te da komunicira s radnikom i prilagođava proizvodni proces prema trenatučnom stanju i radnim sposobnostima radnika. Na taj način, uz pomoć kobota MindBot, pospješila bi se i podržala motiviranost i angažman radnika koji komuniciraju i rade s kobotima, a posao bi se obavljao na fleksibilan i personaliziran način.

Projekt uključuje i brojne analitičko-istraživačke zadatke, kojima je obuhvaćena procjena mentalnog zdravlja radnika, analize radnog okružja i organizacije rada prije kreiranja i uvođenja na radna mjesta kobota MindBot, te ponovljeno analitičko istraživanje u radu s kobotom MindBot. Istraživanje koje se provodi u sklopu projekta uključuje i rad autističnih osoba sa suradničkim robotima.

Projektno partnerstvo

U projektnom partnerstvu su tri sveučilišta, četiri tehnička i medicinska istraživačka centra, svjetski velik proizvođač kobota, te donositelj propisa. Koordinator projekta je Znanstveni institut Eugenio Medea iz Italije, a projektni partneri CNR i Milansko sveučilište iz Italije, belgijski BIORICS, njemački DFKI, KUKA i Sveučilište iz Augsburga, te iz Hrvatske Riječko sveučilište i Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ukupna vrijednost projekta MindBot, čije financiranje je u cijelosti odobrila Europska komisija, iznosi 3.908.863,75 eura.

Projekt je trebao trajati 36 mjeseci, no provedbeno razdoblje je zbog korone produljeno za devet mjeseci, te će projekt završiti 30. rujna 2023.

Radni sastanak u Augsburgu

Projektni partneri održali su u veljači 2023. dvodnevni radni sastanak u Augsburgu, gdje je domaćin bio proizvođač robotike KUKA. Nakon radnog sastanka kod koordinatora projekta u Znanstvenom institutu Eugenio Medea, bio je to drugi radni sastanak projektnog konzorcija uživo. Naime, unatoč pandemiji COVID-19, zbog kojeg je velik dio aktivnost bio preusmjeren na laboratorijske uvjete rada, projekt se dobro razvijao, a partneri su redovite konzultacije održavali online.

Na sastanku u Augsburgu projektni partneri detaljno su predstavili i razmotrili dosadašnje rezultate ostvarene u deset radnih paketa, te odredili rokove preostalih, pojedinih aktivnosti kako bi se u projektu postiglo sve što je planirano.

Konstatirano je da su zbog pandemije COVID-19, uz odobrenje Europske komisije, revidirani određeni parametri te su istraživanjem obuhvaćene i velike tvrtke koje ne koriste KUKA suradničke robote, nego i drugih proizvođača robotike. Naime, istraživanje je bilo predviđeno u malim i srednjim poduzećima, a sada su uključena i velika poduzeća, te se analitički posao dobro odvija. Također, osmišljen je laboratorij u kojem se provode organizacijska i psihosocijalna istraživanja volontera u radu s kobotima. Provedene on-line ankete za prikupljanje organizacijskih podataka od tvrtki koje koriste kobote pridonijet će razumijevanju njihovih trenutnih modela, dok će istraživanje odnosa radnik-kobot pri radu u laboratorijskim uvjetima omogućiti dobivanje slike subjektivnog iskustva ljudi ispred tradicionalnog kobota i za mentalno zdravlje radnika prijateljskog kobota MindBot.

Na taj je način projektni konzorcij preokrenuo poteškoće uzrokovane pandemijom COVID-19 u dodatnu vrijednost projekta.

Ključni rezultati projekta

Na radnom sastanku u Augsburgu, projektni partneri imali su priliku vidjeti i sve faze proizvodnje robota i suradničkih robota u visokosofisticiranim proizvodnim pogonima domaćina KUKA, što je za sve bilo impresivno.

Zaključak projektnog konzorcija je da će u preostalom dijelu provedbenog razdoblja u potpunosti postići sve planirane rezultate projekta. Važno je istaknuti da se projektnim rezultatima ulazi u industriju 5.0, koja je usredotočena na dobrobit radnika i njegovo zadovoljstvo na poslu odnosno suradnički rad čovjeka i kobota.

Ključni projektni rezultati koji su planirani i koji će se u cijelosti ostvariti su:

1) Definiranje i izrada organizacijskih smjernica za dizajniranje radnog mjesta u proizvodnji koje se temelji na radu suradničkog robota te istodobno čuva i promovira mentalno zdravlje radnika;

2) Određivanje tehničkih smjernica za kreiranje suradničkog robota koji ujedno prijateljski čuva mentalno zdravlje radnika, te izrada prototipa takvog kobota pod nazivom MindBot;

3) Definiranje modela zapošljavanja osoba s dijagnozom poremećaja iz autističnog spektra (ASD) a koji rade, ili mogu raditi, u proizvodnom procesu u malim i srednjim poduzećima koja su u proizvodnju uvela ili namjeravaju uvesti kobote.

                                                                   

 Ovaj projekt financiran je sredstvima programa Obzor 2020. – programa Europske unije za istraživanje i inovacije, temeljem Ugovora br. 847926