Provođenje izbora za radničko vijeće

Ovo Ministarstvo nema ovlasti utjecati na izbore za radničko vijeće, a koji se provode u skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16 i 52/17).

Odluku o provođenju izbora za radničko vijeće donosi izborni odbor, kojom se, između ostalog, odlučuje o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja. Prije donošenja te odluke, izborni se odbor dužan savjetovati s poslodavcem o vremenu i mjestu, odnosno mjestima glasovanja na izborima te voditi računa da vrijeme i mjesto, odnosno mjesta glasovanja ne štete djelotvornosti poslovanja poslodavca.

Člankom 9. Pravilnika propisan je rad izbornog odbora koji odlučuje običnom većinom glasova ukupnog broja članova izbornog odbora. Na sjednicama izbornog odbora se vodi zapisnik u koji se unose podaci o održavanju sjednice, o prisutnim osobama te o donesenim odlukama.

Mogućnost ulaganja prigovora na zapisnik o prethodnim rezultatima izbora propisana je člankom 18. i 19. Pravilnika, u kojem slučaju je izborni odbor dužan u roku od tri radna dana od dostavljene prijave ili prigovora, odlučiti o istoj te svoju odluku dostaviti podnositelju prijave, odnosno prigovora.

U skladu sa člankom 162. Zakona o radu, radničko vijeće, izborni odbor, poslodavac, sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca ili kandidat za radničko vijeće, mogu u roku od devedeset dana od dana objave konačnih rezultata izbora, od nadležnog suda zahtijevati da u slučaju teške povrede obveze iz Zakona o radu o provođenju izbora za radničko vijeće, koja je utjecala na rezultate izbora, poništi provedene izbore.