Izbori za radničko vijeće

Izbori za radničko vijeće provode se u skladu sa Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17)  i Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 3/16 i 52/17)

Odnos radničkog vijeća i poslodavca se temelji na povjerenju i međusobnoj suradnji, a sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća pobliže se uređuju uvjeti za rad radničkog vijeća.

U okviru Pravilnikom propisanih obveza poslodavca, poslodavac je dužan osigurati materijalno-tehničke uvjete i omogućiti nesmetano glasovanje, te je dužan odluke i obavijesti izbornog odbora objaviti na svojim oglasnim mjestima na zahtjev izbornog odbora. Pri tome, poslodavac nema ovlasti utjecati na odluke izbornog odbora niti smije na bilo koji način onemogućavati radnike u izboru radničkog vijeća.

Poslodavac koji postupi u suprotnosti s navedenim, čini prekršaj iz grupe težih prekršaja sankcioniranih Zakonom o radu, u kojem se slučaju, po podnesenoj prijavi Državnom inspektoratu, može provesti inspekcijski nadzor.