Rad na daljinu i rad na izdvojenom mjestu rada

Rad na izdvojenom mjestu rada je rad koji se ne obavlja u prostoru poslodavca, već se obavlja od kuće, odnosno u domu radnika ili u nekom drugom prostoru slične namjene, a koji nije prostor poslodavca. Za razliku od takve vrste rada, rad na daljinu definiran je kao poseban oblik rada koji se uvijek obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će raditi. Pri tome, takvo mjesto može biti promjenjivo i može ovisiti o volji radnika, zbog čega se kod takve vrste rada neće primjenjivati veći dio obveza koje poslodavac u smislu propisa o zaštiti na radu ima prema radnicima koji rade na izdvojenom mjestu rada.

Propisivanje mogućnosti rada na izdvojenom mjestu rada bez izmjene ugovora o radu, ali u dogovoru s radnikom i samo ograničenog trajanja, odnosno ne duže od 30 dana, propisano je samo za takvu vrstu rada i u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti nastalih uslijed epidemije bolesti, potresa, poplave, ekološkog incidenta i sličnih pojava.

Svaka izmjena ugovora o radu pretpostavlja suglasnu volju obiju ugovornih strana, pa tako i izmjena u navedenom slučaju. Međutim, ako bi rad trajao kraće od 30 dana ili bi potreba za radom na izdvojenom mjestu rada nastala uslijed navedenih okolnosti, suglasnost radnika i poslodavca ne bi morala biti u pisanoj formi izmjene ugovora o radu.