Razlozi sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme

Zakonom o radu definirani su objektivni razlozi koji opravdavaju sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme. To je zamjena privremeno nenazočnog radnika te obavljanje posla čije je trajanje zbog prirode njegova izvršenja ograničeno rokom ili nastupanjem određenog događaja.

Pri tome, povećani opseg poslova i nadalje može biti razlogom sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme, jer će u navedenom slučaju, zbog nastupa određenog događaja, kod poslodavca nastupiti privremeno povećanje opsega poslova, odnosno povećanje koje će biti ograničenog trajanja. Međutim, iz sadržaja ugovora o radu mora biti obrazložen razlog nastanka povećanja obima posla, a u slučaju sklapanja novog ugovora o radu po istoj osnovi, poslodavac će biti u obvezi dodatno obrazložiti zašto i nadalje postoji potreba za sklapanjem novog ugovora o radu na određeno vrijeme.

Zakonom je ograničeno trajanje ugovora o radu kao i ukupno trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, na način da isto ne smije biti neprekinuto duže od tri godine, osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika, ako je to potrebno zbog dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova Europske unije ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Zakonom je propisan izuzetak samo u odnosu na trajanje ugovora o radu, a ne i u odnosu na broj sklopljenih ugovora.

Ukoliko je ugovor o radu sklopljen protivno odredbama Zakona, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.