Rad radničkog vijeća nakon statusne promjene i prijenosa ugovora o radu

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17),  propisuje se da u slučaju kada se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja (članak 137. stavak 1. Zakona).

Nadalje, ako je u poduzeću, dijelu poduzeća, gospodarskoj djelatnosti ili dijelu gospodarske djelatnosti koje je preneseno i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom, a najduže do isteka mandata na koji je izabrano (članak 137. stavak 10. Zakona).

Citirane zakonske odredbe se na odgovarajući način primjenjuju i na ustanove.

Kada je riječ o ustanovi koja je i nakon statusne promjene zadržala svoju cjelovitost i samostalnost, u smislu članka 137. Zakona o radu, radničko vijeće utemeljeno u toj ustanovi i dalje nastavlja s radom, a najduže do isteka njegova mandata. To znači, radničko vijeće koje je u toj ustanovi ranije utemeljeno u broju i sastavu određenome zapisnikom o konačnim rezultatima izbora toga radničkog vijeća, i dalje će u tome broju i sastavu nastaviti s radom na način propisan člankom 154. Zakona o radu. U tome smislu, rad radničkog vijeća može biti uređen i poslovnikom kojega radničko vijeće donosi na temelju članka 154. stavka 2. Zakona o radu.

Članove radničkog vijeća, u slučaju prestanka radnog odnosa, mogu zamijeniti izabrani zamjenici i to samo oni koji su kao zamjenici članova, utvrđeni zapisnikom o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće. Člankom 20. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine, br. 03/16 i 52/17), propisano je da zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće, sadrži i podatke o imenu i prezimenu izabranih članova radničkog vijeća i zamjenika članova radničkog vijeća s liste kandidata koje su dobile predstavnička mjesta.

Zakon o radu ne propisuje izričito način provođenja takve zamjene, pa to može biti propisano i poslovnikom o radu toga radničkog vijeća, ali smo mišljenja da bi u nedostatku takve odredbe poslovnika, valjalo provesti zamjenu prema redoslijedu zamjenika članova upisanih u zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće, jer je i samo utvrđivanje rezultata izbora za zamjenike članova radničkog vijeća provedeno sukladno članku 147. stavku 6. Zakona, prema redoslijedu kandidata na listama.

Zaključno, sukladno odredbi članka 4. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća, izvanredni izbori za radničko vijeće, se pored ostalog, mogu raspisati i u slučaju kada zbog prestanka radnog odnosa, ostavke ili isključenja članova radničkog vijeća ili zamjenika članova radničkog vijeća utvrđenih zapisnikom o konačnim rezultatima izbora, radničko vijeće više nema broj članova niti njegovih zamjenika potreban za odlučivanje na način predviđen poslovnikom o radu radničkog vijeća.