Rad s polovicom punog radnog vremena i prekovremeni rad

Odredbom članka 65. Zakona o radu propisana je zaštita određene skupine radnika (radnik koji u nepunom radnom vremenu radi za dva ili

Prekovremeni rad uređen je odredbom članka 65. Zakona o radu kao rad duži od punog, odnosno nepunog radnog vremena, koji je radnik dužan raditi na pisani zahtjev poslodavca, u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim slučajevima prijeke potrebe.

Trudnica, roditelj s djetetom do osam godina života te radnik koji radi u nepunom radnom vremenu mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

U svim navedenim slučajevima radi se o radnicima koji imaju sklopljene ugovore o radu na puno, odnosno nepuno radno vrijeme i koji svoje radno vrijeme odrađuju onako kako je ugovoreno.

Radnik koji kao roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ostvaruje navedeno pravo sukladno odredbama posebnog propisa, Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. S obzirom da navedeno pravo radnik u potpunosti ostvaruje po posebnom propisu kojim su propisani uvjeti i način ostvarivanja toga prava, navedena kategorija radnika nije izrijekom navedena u članku 65. Zakona o radu.

Mogućnost određivanja prekovremenog rada radniku koji se koristi pravom na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, treba sagledavati na način da je to pravo koje radnik po posebnom propisu ostvaruje iz razloga što je djetetu, prema nalazu i ocjeni nadležnog tijela, zbog njegovog zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Roditelju koji je korisnik predmetnog prava, takvim propisivanjem prava omogućava se da umjesto rada u punom radnom vremenu, radi s polovicom punog radnog vremena te djetetu pruži potrebnu pojačanu brigu i njegu.

Uzimajući u obzir da se radi se o posebnom institutu čija je svrha zaštita i briga o djeci, te o pravu kojeg radnik u potpunosti ostvaruje po posebnom propisu kojim su propisani uvjeti i način ostvarivanja toga prava, mišljenja smo da poslodavac radniku korisniku navedenog prava ne bi mogao naložiti prekovremeni rad bez obzira na pristanak radnika. više poslodavca, trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života i samohrani roditelj s djetetom do šest godine života, te radnik koji radi u „dopunskom“ radu), koji mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad.

U svim navedenim slučajevima radi se o radnicima koji imaju sklopljene ugovore o radu na puno, odnosno nepuno radno vrijeme i koji svoje radno vrijeme odrađuju onako kako je ugovoreno.

Mogućnost određivanja prekovremenog rada radniku koji se koristi pravom na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, treba sagledavati na način da je to pravo koje radnik po posebnom propisu ostvaruje iz razloga što je djetetu, prema nalazu i ocjeni nadležnog tijela, zbog njegovog zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Roditelju koji je korisnik predmetnog prava, takvim propisivanjem prava omogućava se da umjesto rada u punom radnom vremenu, radi s polovicom punog radnog vremena te djetetu pruži potrebnu pojačanu brigu i njegu.

Uzimajući u obzir da se radi se o posebnom institutu čija je svrha zaštita i briga o djeci, poslodavac radniku korisniku navedenog prava ne bi mogao naložiti prekovremeni rad.

Budući da se radi o pravu kojeg radnik u potpunosti ostvaruje po posebnom propisu kojim su propisani uvjeti i način ostvarivanja toga prava, navedena kategorija radnika nije izrijekom navedena u članku 65. Zakona o radu.