Radna posjeta PIP d.o.o.: Podrška zavoda malim i srednjim poduzetnicima

PIP d.o.o. u Pisarovini društveno odgovorno i inovativno društvo specijalizirano za pčelarstvo koje je izraslo iz obiteljske tradicije bavljenja pčelarstvom, još od 1930. godine, i ujedno je najstariji privatni proizvođač pčelinjih proizvoda i opreme u Hrvatskoj, posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, sa suradnicima Muhidinom Omerdićem, voditeljem Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize i Antonijom Jaićem, višim stručnim savjetnikom.

Predstavnici tvrtke PIP d.o.o. Domagoj Bračić, direktor i Ivan Bračić, savjetnik Uprave upoznali su goste s razvojem i rastom tvrtke te organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu.

Bogata tradicija i inovativan rad u pčelarstvu utkani su u svaki naš proizvod, a stečena znanja neprekidno ulažemo u kvalitetu, istraživanje i razvoj novih proizvoda. Dobre smo rezultate polučili i kroz partnersku suradnju s više fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
Kvalitetna usluga i široka paleta pčelarske opreme, alata, hrane za pčele, veterinarskih lijekova, satnih osnova, matica pčela i stručne literature predstavljeni su na jednom mjestu.

PIP d.o.o. danas izvozi u regiju i zemlje EU oko 38 posto ukupne proizvodnje. Poslovni projekt u Pisarovini u koji je uloženo 30 milijuna kuna osmišljen je kao izravna veza na hrvatsko pčelarstvo, repromaterijal i edukaciju za pčelare, te otkup pčelinjih proizvoda, obradu i pripremu za tržište. Ovo je tehnološki i funkcionalno najmoderniji pogon u ovom dijelu Europe, kapaciteta više od 2000 tona pčelinjih proizvoda. Kontinuirano ulaganje u proizvodne pogone, zaposlenike te u razvoj glavni su razlog što smo postali lider na domaćem pčelarskom tržištu. Otvaranjem pogona u Pisarovini želimo dati i konkretan doprinos regionalnom razvoju, i razvoju mreže kooperanata – rekao je Ivan Bračić.

Budući je Ivan Bračić i predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca radna posjeta PIP-u bila je i prilika za razgovor o daljnjoj suradnji ove udruge i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Poput ostalih udruga u HUP-u, i Udruga malih i srednjih poduzetnika osnovana je s ciljem promicanja prava i interesa svojih članova osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova, te drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca. Od svog osnivanja do danas Udruga malih i srednjih poduzetnika aktivno sudjeluje u izradi zakonske regulative, te u provođenju aktivnosti i projekata s ciljem promicanja interesa malog i srednjeg poduzetništva. Udruga je specifična i po svojoj organizaciji i članovima – poduzećima gotovo iz svih djelatnosti, s gotovo 50 posto poduzeća iz sektora usluga, ali i značajnim udjelom tvrtki iz područja proizvodnje, industrije i ostalih djelatnosti. Upravo zbog takve zastupljenosti različitih sektora Udruga organizira i provodi i specifične aktivnosti i sadržaje za male i srednje poduzetnike a u okviru toga posebno je zainteresirana za neposrednu suradnju sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, kao središnjom javnom ustanovom nadležnom za praćenje i unapređivanje zaštite na radu, izdavanje ovlaštenja i nadzor rada ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu te pružanje pomoći udruženjima i udrugama poslodavaca i drugim dionicima, naglasio je Bračić.

Ocijenjeno je da se u proteklom kratkom razdoblju od osnivanja Zavod dokazao kao nezaobilazni čimbenik pružanje stručne potpore i podrške mikro, malim i srednjim poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu kao i drugim zainteresiranim dionicima. Inovativnim, kreativnim i otvorenim pristupom Zavod je pokrenuo i realizirao niz sadržajnih aktivnosti u različitim područjima Hrvatske i to bez dodatnih troškova dionika.

Učinkovita organizacija i upravljanje zaštitom na radu dobra je za radnike, dobra je za poslodavce i društvenu zajednicu, jer doprinosi radnoj učinkovitosti, produktivnosti i konkurentnosti a time i gospodarskom rastu i razvoju.

Zavod kao javna ustanova funkcionira kreativno, inovativno i poduzetno s ciljem pružanja kvalitetne stručne podrške svim ključnim akterima u zaštiti na radu, polazeći od opredjeljenja da su javne institucije servisi korisnika, i u ulozi ostvarivanja javnog interesa, rekao je ravnatelj Begović.

Organizacijom Otvorenih vrata izvan svojeg sjedišta i neposrednim razgovorom s različitim dionicima u zaštiti na radu, Zavod pokazuje svoju otvorenost i interes za partnerstvo, informiranje, savjetovanje i edukaciju kako bi se unapređivala organizacija i provedba mjera zaštite na radu. Ovakvi radni susreti s poslodavcima i njihovim ovlaštenicima, sindikalnim i povjerenicima radnika za zaštitu na radu, članovima Radničkih vijeća, rukovoditeljima ljudskih resursa, stručnjacima zaštite na radu, predstavnicima ovlaštenih tvrtki za zaštitu na radu i drugim zainteresiranima prilika su za informiranje, savjetovanje i pružanje odgovora na brojna pitanja o primjeni propisa, učinkovitom organiziranju, provođenju i upravljanju zaštitom na radu. U suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom Zavod je pokrenuo Info dan namijenjen upoznavanju obrtnika s osnovnim obvezama u području zaštite na radu te načinom provedbe pojedinih mjera.

Pored organizacije neposrednih radnih susreta u radnim i životnim sredinama u okviru Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, tijekom cijele godine djeluje besplatno savjetovalište Zaštita na radu 3u1 ( informiranje, savjetovanje, edukacija) koje je namijenjeno novim poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima kao i svim drugim dionicima koji imaju potrebu informirati se, savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu.

Na sastanku su razmijenjena i mišljenja vezana za stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i predloženi način praćenja i vrednovanja cjeloživotnog učenja, podizanja razine znanja, vještina i kompetencija struke. Ivan Bračić podržao je zalaganje Zavoda za uspostavu obvezujućeg, usmjerenog i kvalitetnog sustava stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu te praćenja unapređivanja njihovog znanja, vještina i kompetencija.

Posebno je naglašen značaj razmjene znanja putem primjera dobre prakse zaštite na radu, kao i potrebi edukacije za siguran rad različitih dionika počevši od najranije životne dobi, tijekom redovnog obrazovanja sve do ulaska u svijet rada kao i za vrijeme njegovog trajanja.

Razvijajući suradnju s ključnim dionicima u području zaštite na radu, Zavod za unapređivanje zaštitu na radu proveo je anketu kojom se željelo utvrditi interese i potrebe za stručnim usavršavanjem u području zaštite na radu poslodavaca, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu. Istovremeno prikupljeni su i podaci o stručnjacima zaštite na radu koji mogu svojim stručnim znanjem i vještinama određene teme prezentirati drugim polaznicima. Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se i provodi plan stručnih usavršavanja namijenjen potrebama i interesima različitih dionika, pri čemu se ne naplaćuje kotizacija, a polaznici se registriraju i dobivaju potvrdu o sudjelovanju u različitim programima cjeloživotnog učenja.

Daljnji planovi Zavoda su u suradnji s partnerom poduzetnicima do 49 zaposlenih radnika osigurati pravo korištenja bez naknade aplikacije za vođenje evidencija zaštite na radu i zaštite od požara, čime će im se olakšati poslovanje i omogućiti unapređivanje zaštite na radu, najavio je ravnatelj Begović a daljnju suradnju prihvatio Ivan Bračić, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a.

Nezaobilazna tema razgovora bila je i izrada procjene rizika koji dokument čini okosnicu upravljanja zaštitom na radu u Europi i zato ista mora uključiti različite elemente, a sami radnici moraju biti aktivni sudionici njene izrade a ne pasivni promatrači.

Kako sigurno obavljati radne zadaće, koji su rizici prisutni na mjestima rada i kako ih smanjiti ili otkloniti na to pitanje odgovor mora pružiti kvalitetno izrađena procjena rizika. Na temelju procjene rizika poslodavac mora osposobiti radnika za rad na siguran način prije početka rada, ako je došlo do promjena u radnom postupku, u slučajevima kada je uvedena nova radne opreme ili je postojeća radna oprema promijenjena, kod uvođenja nove tehnologije, slučajevima upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada te kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu. Zavod je i na ovom području organizirao niz aktivnosti s ciljem osvješćivanja i edukacije o važnosti izrade odgovarajuće procjene rizika, a u tijeku je i suradnja s EU OSHA na izradi prvog OiRA alata za procjenu rizika kako bi se mikro poslodavcima omogućilo lakše ispunjenje ove obveze te bolje razumijevanja primjene mjera prevencije i zaštite na radu.

Predstavnici Zavoda podsjetili su da je u tijeku i prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ čijom provedbom je namjera smanjiti broj ozljeda na radu, očuvati radnu sposobnost radnika, smanjiti broj odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjiti gospodarske gubitke te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu u kojoj će zaposleni doprinositi rastu produktivnosti a poslodavci ostvarivati poslovne ciljeve.

Kao pomoć poslodavcima, radnicima i drugim dionicima u provedbi ove kampanje, Zavod je izradio interaktivne vodiče i druge materijale: Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način s predloškom, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s praktičnim primjerom.

Tijekom razgovora naglašen je i značaj sudjelovanja malih i srednjih tvrtki u provedbi europske kampanje „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. koja je usmjerena na održiv rad te sigurnost i zdravlje na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage i produljenja radnog vijeka pa je nužno ukazivati na značaj i potrebu dobrog upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu te sprječavanje rizika tijekom cijelog radnog vijeka.

Zaključujući svoje izlaganje ravnatelj Begović je istaknuo da brojne aktivnosti Zavoda imaju za cilj osnažiti odgovornost i naglasiti značaj aktivne i angažirane uloge najviše razine menadžmenta u tvrtkama, u planiranju i provedbi mjera zaštite na radu, kao i njihovu podršku i suradnju sa stručnjacima zaštite na radu i radničkim predstavnicima u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva.

U okviru posjeta tvrtki PIP d.o.o. predstavnici Zavoda u pratnji direktora Domagoja Bračića i Borisa Nikolova, stručnjaka zaštite na radu iz tvrtke Zagrebinspekt d.o.o. koja za PIP d.o.o. obavlja poslove zaštite na radu, obišli su proizvodne pogone te se upoznali s tehnološkim procesom, organizacijom i uvjetima rada, procjenom rizika i osposobljavanjem za rad na siguran način, ispitivanjem radne opreme i radnog okoliša te načinom provedbe mjera zaštite na radu.