Suradnja Zavoda i Sindikata metalaca

ULOGA POVJERENIKA RADNIKA ZA ZAŠTITU NA RADU JE IZUZETNO ZNAČAJNA

Seminar pod nazivom “Zaštitimo radnike na radu“ u organizaciji  Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijskog sindikata održan  je  za povjerenike radnika za zaštitu na radu Zagrebačke, Primorsko-goranske, Dalmatinske te Karlovačko-sisačko-moslavačke regije u Termama Topusko od 25. do 27. svibnja.

Cilj održavanja seminara bio  je informiranje i edukacija povjerenika radnika za zaštitu na radu, upoznavanje s njihovim pravima i obvezama, polazeći  od njegove uloge da štititi interese radnika na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te prati primjenu pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti za unapređivanje  područja zaštite na radu.

Teme seminara  obuhvatile su funkcioniranje povjereništva radnika za zaštitu na radu, utjecaj zdravstvenog stanja radnika i privremene nesposobnosti za rad na prava i obveze iz radnog odnosa, značaj procjene rizika, zaštitu žena i mladih u radnom odnosu, mobbing, ulogu medicine rada u zaštiti na radu, ulogu inspektora rada u zaštiti na radu, te važnost i pravo na dostojanstven rad i dostojanstven život.

Izlaganja su održali Davor Šmuljić, pomoćnik predsjednika SMH-IS za organizacijska i pravna pitanja, Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, Leonid Čimbur, predsjednik Odbora zaštite na radu SMH-IS i Koordinacije za zaštitu na radu SSSH, te Iva Duvnjak, pravnica pripravnica u SMH-IS.

Predstavnik Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Neven Obradović  sudionicima seminara  detaljno je  prezentirao  važnost dobre procjene rizika na kojoj se temelji kvalitetna zaštita na radu i poduzimaju potrebne mjere prevencije  kako bi se rizici otklonili ili  smanjili na najmanju moguću mjeru.