Radna posjeta tvrtki AD Plastik: Nove tehnologije i strojevi unapređuju uvjete rada i zaštitu na radu

Tvrtku AD Plastik, najvećeg proizvođača plastičnih dijelova za autoindustriju, posjetili su Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu, te su tom prilikom razgovarali s Zlatkom Bogadijem, direktorom RJ Zagreb, Vinkom Nimcem, rukovoditeljem zaštite RJ Zagreb i Tonijem Pavićem, poslovođom u lakirnici i povjerenikom radnika za zaštitu na radu.

Tijekom boravka u AD Plastik predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone i upoznali se s poslovanjem, organizacijom i uvjetima rada, te mjerama zaštite na radu, a teme razgovora odnosile su se i na druga važna pitanja iz ovog područja od posebnog društvenog interesa.

Tvrtka u Europi ima osam tvornica u kojima je zaposleno oko 3.000 radnika, a tri tvornice nalaze se u Hrvatskoj i u njima je zaposleno 1.500 radnika . Tvornica u Zagrebu je najveća i tehnološki najsloženija, u njoj radi više od 650 radnika i ostvaruje godišnji prihod od oko 60 milijuna eura. Ključni su kupci Renault – Nissan Grupa, Fiat – Chrysler Grupa, Peugeot, Citroen, BMW, Volkswagen i Maserati. U posljednje četiri godine uloženo je preko 250 milijuna kuna u nove tehnologije i strojeve, a zahvaljujući sklopljenim ugovorima i prepoznatljivoj kvaliteti, opseg djelovanja će i u budućnosti rasti.

Globalna automobilska industrija zahtijeva najvišu razinu kvalitete proizvoda, produktivnosti i konkurentnosti, kao i kontinuirana poboljšanja. Kako bi ostvarili navedene ciljeve, sve tvornice AD Plastika certificirane su prema standardima kvalitete upravljanja za dobavljače u automobilskoj industriji ISO/TS 16949.

Suvremeno opremljenim strojevima proizvodimo artikle težine od par grama do nekoliko kilograma različitih dizajnerskih rješenja u autoindustriji, te u proizvodima široke potrošnje. Uz standardne operacije injekcijskog prešanja, koristimo i 2K brizganje, plinsko prešanje, IML prešanje te insert prešanje. U slučaju tehničkog zahtjeva koristimo razne vrste procesa montaže poput ultrazvučnog varenja, vibracijskog varenja, „hot plate“ varenja, „hot air“ varenja, visokofrekventno varenje, te odnedavno i lasersko oslabljivanje proizvoda („laser scoring technology“). Tehnologiju termooblikovanja koristimo za izradu dijelova interijera poput tapeta putničkog prostora, tapeta prtljažnog prostora, bočnih obloga, polica iza zadnjeg naslona, obloga krova. Jedna potpuno automatizirana lakirnica i jedna poluautomatizirana lakirnica nam omogućuju široki spektar mogućnosti koje koristimo prilikom bojanja različitih dijelova eksterijera i interijera vozila. Surađujemo s našim kupcima od rane faze razvoja proizvoda koristeći pri tom suvremene alate i tehnike (Catia V5, MoldFlow, Nastran), te primjenjujući specifična stručna znanja i prethodno stečena iskustva, rekao je direktor Zlatko Bogadi predstavljajući tvrtku AD Plastik.

Budući smo izvozno orijentirana tvrtka ključni preduvjet za ugovaranje poslova s renomiranim poslovnim partnerima je ispunjavanje visokih standarda zaštite na radu. Rad se odvija u tri smjene, u proizvodnom procesu upotrebljavaju se kemikalije, tako da nam je izuzetno važno poštivanje svih zaštitnih mjera. U našoj tvrtki ništa nije važnije od dobre zaštite na radu, jer je naša odgovornost da se svaki radnik svojoj obitelji vrati živ i zdrav. Drugi prioritet je poštivanje standarda i obveza prema našim kupcima, a treći je cilj pozitivno poslovanje, naglasio je direktor Bogadi.

Rukovoditelj zaštite Vinko Nimac, prilikom obilaska pogona detaljno je informirao predstavnike Zavoda o procjeni rizika, osposobljavanju radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, unutarnjem nadzoru, analizi i poduzimanju mjera u slučajevima uočavanja određenih propusta s ciljem preventivnog djelovanja, te propisanim procedurama čijom se primjenom sprječavaju nezgode. Menadžment u našoj tvrtki opredijeljen je za sigurnosnu kulturu što se potvrđuje kroz poslovnu politiku i osobni pozitivan primjer. Suradnja s predstavnicima radnika je svakodnevna i kroz timski rad kontinuirano se poduzimaju mjere za unapređivanje zaštite na radu, zaključio je Nimac.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su predstavnike tvrtke s osnovnim pokazateljima o stanju u području zaštite na radu i aktivnostima Zavoda kao središnje nacionalne javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu.

Sve aktivnosti koje provodimo usmjerene su na smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslodavaca, kao i očuvanje dostignutih standarda u zaštiti na radu u Hrvatskoj, a što je sukladno i europskim dokumentima te opredjeljenju hrvatske Vlade, rekao je ravnatelj Vitomir Begović. Dobra zaštita na radu izravno doprinosi uštedama u području mirovinskog i zdravstvenog sustava, produktivnosti i konkurentnosti. Zato je nužno širiti svijest o sigurnosti i zaštiti na radu počevši od vrtića i škole, uvrštavajući pitanja povezana s ovim područjem u nastavne programe.

Starenje radne snage, demografsko stanje, podizanje razine uvjeta za stjecanje prava na mirovinu i kretanja na tržištu rada, ukazuju da je u Hrvatskoj potrebno podignuti i svijest o održivome radnom vijeku te poboljšati razumijevanje njegove važnosti.

Prevencija je temeljni element europske i hrvatske legislative na području zaštite na radu. Procjena rizika na mjestima rada je ključna komponenta kulture sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. I ovaj primjer u AD Plastik potvrđuje da provedba mjera zaštite na radu sigurno ne otežava poslovanje, i nije skupa, već naprotiv osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta za rad na siguran način te primjeren odnos i ponašanje svih dionika u radnoj sredini prema zaštiti života i dostojanstvu rada imaju izravan pozitivan učinak na poslovne rezultate, suglasni su sudionici sastanka. Zato je nužno odgovorne čimbenike i najširu javnost osvješćivati da ulaganje u zaštitu na radu nije trošak, već dugoročno isplativa investicija.

U Republici Hrvatskoj se svake godine značajan broj radnika ozlijedi na radu ili oboli zbog štetnih utjecaja određenih čimbenika na zdravlje radnika u radnoj, ali i životnoj sredini. Materijalne i nematerijalne posljedice su velike, a snose ih radnici, poslodavci i država. Posljedice izloženosti opasnim tvarima mogu imati negativan učinak na kvalitetu života, a mogu biti i smrtonosne. Zato je ključno poduzeti mjere na sprečavanju takvih rizika na svim mjestima rada.

Europska kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ pokrenuta je iz razloga što su na mnogim mjestima rada u Europi radnici izloženi opasnim tvarima koje predstavljaju značajan problem za zdravlje i sigurnost, kao i očuvanje radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka. Poduzimanje mjera za uklanjanje ili smanjenje izloženosti opasnim tvarima pomaže u zaštiti radnika od niza nezgoda, kao što su požar, eksplozija, gušenje, te od zdravstvenih problema kao što su kožne bolesti, alergije, bolesti dišnih organa i rak.

Prilika je i obveza da se u ovu značajnu kampanju djelatno uključe svi hrvatski poslodavci, sindikati, radnički predstavnici, stručnjaci i drugi dionici kako bi izradili vlastite akcijske programe djelovanja. Posebno je važno dodatno analizirati sve rizike u radu s opasnim tvarima, mogućnosti zamjene pojedinih opasnih tvari, primjene skupnih mjera nad pojedinačnim rješenjima, organizacijske i tehnološke mjere kao i mjere osobne zaštite, a sve s ciljem sveobuhvatnog pristupa zaštiti radnika na radu i očuvanja njihovog zdravlja.

U Zavodu se zalažemo da se poduzetnicima koji zamjenjuju staru i uvode novu tehnologiju, alate i opremu koja sadrži višu razinu zaštite i sigurnosti omogući korištenje poreznih olakšica, jer se time jača prevencija, sprječavaju nesreće i bolesti, stvaraju se uštede zdravstvenom sustavu, te unapređuju uvjeti rada i zaštita na radu. Za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne i sigurnosne kulture, zaključio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.