Radni odnos obrtnika

Sukladno odredbi članka 4. Zakona o radu, radnik je, u smislu toga Zakona, fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca, dok je poslodavac fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove.

Zakon o mirovinskom osiguranju u članku 9. stavku 1. podstavku 1. određuje kako su obvezno osigurani: radnici, službenici i namještenici i s njima, prema posebnim propisima, izjednačene osobe, zaposleni na državnom području Republike Hrvatske. Nadalje, sukladno članku 10. stavku 1. podstavku 1. istog Zakona obvezno su osigurani: obrtnici i trgovci pojedinci upisani u odgovarajući registar.

Međutim, obavljanje gospodarske djelatnosti razlikuje se od radno pravnog statusa fizičke osobe. Tako se obrtnik ne smatra radnikom u smislu radno pravnih propisa, već fizičkom osobom koja obavlja gospodarsku djelatnost, a koja se pri obavljanju navedene djelatnosti može koristiti radom drugih osoba (članak 4. Zakona o obrtu).

Slijedom navedenog, obrtnik može sklopiti ugovor o radu te temeljem (i te) navedene osnove postaje obvezni osiguranik obveznog mirovinskog osiguranja.

Vezano za daljnje informacije u vezi samog obavljanja obrta slobodni smo uputiti Vas da se u vezi navedenoga možete obratiti nadležnom Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja putem e-pošte:  javnost@mingor.hr.