OBILJEŽEN EUROSPKI TJEDAN SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Link na video snimku webinara: https://www.youtube.com/watch?v=Lb9SvbCIVA8

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu obilježava se svake godine u listopadu u  43. kalendarskom tjednu. Obilježavanje je prilika za povećane aktivnosti podizanja svijesti vezano za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika, a provodi se uz potporu Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu EU OSHA. U tijeku je dvogodišnja kampanja pod nazivom „ Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja“ kojoj je naglasak na mišićno-koštanim poremećajima, a cilj je osvješćivanje svih dionika u sustavu zaštite na radu o njihovoj važnosti. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uz potporu EU OSHA-e organizirala je stručni webinar pod nazivom „Zdrava mjesta rada smanjuju opterećenja – sprečavanje mišićno-koštanih poremećaja povezanih s radom“.

Sudionike stručnog webinara uvodno je pozdravio pomoćnik ministra Dražen Opalić te je naglasio važnost prevencije u sustavu zaštite na radu, a pogotovo kod pojave mišićno-koštanih poremećaja.

„Svjetske organizacije procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozlijeđenih  na radu te je zabilježen vrlo veliki broj slučajeva profesionalnih bolesti. Stoga je sustav zaštite na radu ključan za društvo jer se bavi ljudima, njihovim zdravljem i sigurnošću, a izravno utječe na zadovoljstvo radnika, na njegovu produktivnost, a time u konačnici i na ukupnu konkurentnost gospodarstva“, naglasio je Opalić.

U narednom razdoblju u Republici Hrvatskoj osobito će se promicati zdravo starenje, očuvanje radne sposobnosti, smanjenje zdravstvenih problema vezanih uz rad te stvaranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta. Uzevši u obzir starenje radne snage, potrebno je unaprjeđivati prevenciju profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom kako bi se omogućio što dulji ostanak u svijetu rada i spriječio nepotrebni gubitak radne snage.

Obzirom da se nalazimo u tijeku četvrtog vala pandemije istaknuo je važnost provođenja mjera protiv Covid-a 19 od strane stožera Civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ministarstvo nadležno za rad poduzelo je sve korake i aktivnosti kako bi poslodavcima olakšalo postupanje i provedbu mjera zaštite zdravlja u okolnostima rizika od zarazne bolesti COVID-19. Uz to poduzete su mjere kojima su poslodavcima osigurana znatna financijska u obliku potpora za očuvanje radnih mjesta posebno u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost. Sve poduzete mjere u svijetu do sada pokazuju da moramo misliti jedni na druge.

„Ovo je izazov i ugroza u kojoj individualni stavovi i mišljenja nisu dovoljni, ovo je situacija u kojoj ovisimo jedni o drugima i što je veći broj naših sugrađana zaštićen to je manja šansa da se virus nekontrolirano širi. Mislimo jedni na druge!“, zaključio je Opalić.

U stručnom dijelu webinara sudjelovali su profesori obrazovnih institucija te istaknuti stručnjaci u području sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu. Tom prilikom prim.dr.sc. Jelena Macan, dr.med., specijalist medicine rada i sporta, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada predstavila je rad na temu “Mišićno koštani poremećaji povezani s radom i radna sposobnost: osvrt na novi Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu”.

dr.sc. Snježana Kirin s Veleučilišta u Karlovcu predstavila je temu “Analiza opterećenja radnika u trgovačkoj djelatnosti”.

O zdravim, sigurnim i humanim radnim mjestima koja smanjuju radno opterećenje kod vozača govorio je  izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor s Fakulteta prometnih znanosti koji je rad izradio u suradnji s mr. sc. Predrag Vidas (Xylon d.o.o) te Sandro Tokić mag. ing. traff. (FPZ).

Kristina Dundović, dipl.ing.sig. s Veleučilišta u Rijeci prisutnima je predstavila rad na temu „Značaj primjene ergonomskih načela na primjeru obalne mosne kontejnerske dizalice”.

O Mišićno-koštanim poremećajima uzrokovanim radom u uslužnom i maloprodajnom sektoru govorio je Davor Uršulin, stručnjak zaštite na radu, zaposlen u ovlaštenoj pravnoj osobi za obavljanje poslova zaštite na radu VIZOR d.o.o. iz Varaždina.

“Ergonomski čimbenici biomehanike u području sigurnosti i zdravlja na radu” naziv je rada kojeg je u ime grupe autora predstavio dr. sc. Sarajko Baksa, prof. v.š. s Visoke škole za sigurnost iz Zagreb. Koautori rada bili su dr. sc. Luka Leško, direktor Visoke škole za Sigurnost, te pred., Ines Baksa.

Prezentacije s webinara:

Ergonomski čimbenici biomehanike u području sigurnosti i zdravlja na radu” dr. sc. Sarajko Baksa, prof. v.š. s Visoke škole za sigurnost iz Zagreb

Mišićno koštani poremećaji povezani s radom i radna sposobnost: osvrt na novi Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu” prim.dr.sc. Jelena Macan, dr.med., specijalist medicine rada i sporta, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Analiza opterećenja radnika u trgovačkoj djelatnosti” dr.sc. Snježana Kirin, Veleučilište u Karlovcu, Karlovac

Mišićno-koštani poremećaji uzrokovani radom u uslužnom i maloprodajnom sektoru“ Davor Uršulin, stručnjak zaštite na radu VIZOR d.o.o., Varaždin

Zdrava, sigurna i humana radna mjesta koja smanjuju radno opterećenje kod vozača“, Izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor (FPZ), mr. sc. Predrag Vidas (Xylon d.o.o), Sandro Tokić mag. ing. traff. (FPZ)

Značaj primjene ergonomskih načela na primjeru obalne mosne kontejnerske dizalice” Kristina Dundović, dipl.ing.sig., Veleučilište u Rijeci, Rijeka