Radni posjet tvrtki Hittner d.o.o. Bjelovar

MODERNA TEHNOLOGIJA I PROIZVOD U FUNKCIJI ZAŠTITE NA RADU

Renomiranu tvrtku Hittner d.o.o. u Bjelovaru, specijaliziranu za proizvodnju šumskih traktora, skiddera, malih poljoprivrednih traktora, velikih traktora, priključaka za traktore i svih vrsta rezervnih dijelova za traktore, posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Josipom Škreblinom, višim stručnim savjetnikom u Zavodu.

Tijekom boravka s djelatnošću tvrtke, organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu goste su upoznali Stjepan Hittner, vlasnik i direktor tvrtke, Dinko Turk, zamjenik direktora, Denis Diebalo, stručnjak zaštite na radu i Stipe Šola, stručnjak zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke Kontrol biro d.o.o.

Povijest ove tvrtke seže u 1987. godinu kada je Stjepan Hittner osnovao zanatsku radionicu “Metal servis” u Bjelovaru, za industriju i usluge servisiranja i održavanja strojeva i postrojenja svih vrsta. Od tada ova tvrtka prolazi put rasta, od male zanatske radionice do uspješne privatne tvrtke s više od 120 zaposlenih. Prekretnica je 1990. godina kada radionica prerasta u društvo s ograničenom odgovornošću koje nastavlja s uslugama za industriju i započinje proizvodnja poljoprivredne mehanizacije.

Krajem 2000 godine. tvrtka proizvodi prvi prototip šumskih skidder traktora EcoTrac 33V, što se pokazalo izuzetno korisnim za potrebe društva Hrvatske šume d.o.o.. Od siječnja 2001 počinje proizvodnja skiddera. Uz neprekidan razvoj i poboljšanja na malom skidderu, on prerasta u EcoTrac 55V. Uslijed brzog rasta proizvodnje, METALSERVIS d.o.o. kupuje proizvodne objekte tvornice automobilskih dijelova u stečaju – TAD, te nastavlja s poslovnim aktivnostima na novoj lokaciji, pod imenom METALSERVIS – TAD d.o.o., a proizvodni program se proširuje na proizvodnju rezervnih dijelova za automobilsku industriju. U isto vrijeme tvrtka počinje razvijati velike šumske traktore skidder EcoTrac 72V, koji su postali EcoTrac 120V daljnjim razvojem. Godine 2004. tvrtka mijenja ime u “HITTNER” d.o.o.

Kvaliteta naše proizvodne organizacije i poslovnog prioriteta usmjerenog kupcima se temelji na ISO 9001 2000 certifikatu. Kvaliteta je prepoznata od naših najvažnijih partnera, Hrvatskih šuma. U suradnji s Hrvatskim šumama i Fakultetom šumarstva u Zagrebu, tvrtka se uključila i na europsko tržište. U naše traktore ugrađujemo DEUTZ i LOMBARDINI motore, te SAUER DANFOSS i LINDE hidraulične pumpe, čime potvrđujemo usmjerenosti prema vrhunskoj kvaliteti. Kontinuirano ulažemo u radne uvjete i tehnologiju pa danas možemo reći da smo ponosni vlasnici najmodernije opremljenog strojnog parka u Hrvatskoj. Nekoliko godina zaredom, uvršteni smo među najbolje poduzetničke tvrtke u Hrvatskoj, te smo kao dodatan bonus našim naporima u postizanju pozicije tržišnog lidera i uzora po kvaliteti proizvoda, nagrađeni nagradom “Zlatna kuna 2008.” za iznimnu kvalitetu poslovanja, te nagradom “Hrvatska gazela” za brze reakcije i adaptaciju tržišnim uvjetima, naprednu poslovnu filozofiju, uporabu i primjenu novih znanja, tehnologija i rast baziran na inovacijama. Kontinuirana briga o našim kupcima, uspješan razvoj i primjena novih tehnologija u poslovanju, rezultirali su dobivanjem međunarodnih certifikata kvalitete ISO 9001 i 14001., istaknuo je vlasnik i direktor Stjepan Hitttner.

Zamjenik direktora Dinko Turk i stručnjak zaštite na radu Stipe Šola, ukazali su na probleme prilikom ocjene radne sposobnosti radnika za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada, i potrebu utvrđivanja pravog stanja i zdravstvene sposobnosti radnika, kako bi se izbjegle neželjene posljedice koje mogu rezultirati nesrećama i teškim ozljedama. Predložili su i odgovarajući analitički pristup utvrđivanju mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom u pojedinim tvrtkama, kako bi se otklonilo administrativno određivanje kvota. U okviru tvrtke redovito se provode sva ispitivanja, osposobljavanja radnika za rad na siguran način i unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite na radu, pa se može konstatirati da nema težih ozljeda na radu, osim nekoliko lakših, ali su prisutne ozljede radnika izvan tvrtke, prilikom rada u slobodno vrijeme kazali su Dinko Turk i Stipe Šola, podržavajući i u tom dijelu napore Zavoda da se akcijom „Uradi sam, ali sigurno !“ utječe na informiranje i edukaciju pojedinaca o sigurnom radu i izvan radnih sredina.

Ova tvrtka je primjer da nam četvrta industrijska revolucija kuca na vrata kroz kompjutorizaciju, automatizaciju i robotizaciju. Stvoriti će se nove vrste poslova, novi sektori, novi proizvodi i nove usluge. Ubrzati će se promjene u načinu rada, mogli bi se pojaviti novi oblici interakcije između radnika i stroja, koji rezultiraju novim rizicima po sigurnost radnika. Zato se moramo žurno pripremati kroz promjene u obrazovnom sustavu, cjeloživotnom učenju i tehnološkom razvoju, kako bi supstituirali gubitak pojedinih tradicionalnih poslova, stjecanjem novih znanja, vještina i kompetencija. Sve to moraju pratiti i promjene u zdravstvenom sustavu kao i osiguranju od rizika ozljeda i bolesti povezanih s radom, uvodno je istaknuo ravnatelj Begović. Kvaliteta proizvoda važna je i s gledišta sigurnosti prilikom obavljanja određenog rada, kako bi se isključila mogućnost ozljeda, odnosno utjecaj tehnologije na zdravlje radnika.

Za poduzetnike je zaštita na radu alat za sigurna i zdrava radna mjesta a to je i jedna od bitnih pretpostavki postizanja produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta i razvoja. Humani, socijalni i gospodarski razlozi zahtijevaju da se provodi što bolja i sigurnija zaštita čovjeka na radu. Upravo iz tih razloga ulaganje u primjerene uvjete rada ne smije se smatrati nepotrebnim troškom, već naprotiv opravdanom i nužnom investicijom. Zato je potrebno jačati svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu, te s državne razine uvoditi i određene stimulativne poticajne mjere poslodavcima koji uvode i primjenjuju više sigurnosne standarde na radu, istaknuto je na sastanku.

Od boljih politika u zaštiti na radu i praksi svi mogu imati koristi. Praćenjem troškova vezanih uz ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom poslodavci mogu ostvariti uvid u ekonomski interes za ulaganja u sprječavanje takvih događaja.

Potrebno je razumijevati da se najveće uštede mogu ostvariti prevencijom, sprječavanjem ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom, smanjenjem izostanaka s rada zbog bolovanja, smanjenjem izdataka za troškove liječenja i prijevremene odlaske iz svijeta rada, naglasio je ravnatelj Begović.

Na razini menadžmenta nužno je prihvaćati zaštitu na radu kao sastavni dio poslovanja kojim se pozitivno doprinosi produktivnosti, konkurentnosti i ostvarivanju poslovnih ciljeva. Sustav osiguranja zaštite zdravlja na radu uz određenu solidarnost, potrebno je učiniti transparentnim, jasnim, stimulativnim i poticajnim za poslodavce, što uključuje mogući model bonus – malus, uz osiguranje izvora sredstava ne samo za saniranje posljedica već i za preventivne mjere, edukativne aktivnosti, kampanje, izradu on line edukativnih alata i sl. suglasni su sudionici sastanka.

Pored mjera zaštite na radu u radnim sredinama nužno je djelovati na informiranju, osvješćivanju i edukaciji o značaju i koristima odgovornog ponašanja pojedinca prema vlastitom zdravlju, kao bi se očuvala radna sposobnost svakog pojedinca tijekom cijelog radnog vijeka, ali i kvaliteta života u trećoj životnoj dobi.

Primjeri dobre prakse u promicanju zaštite na radu i društvene odgovornosti ukazuju da naše tvrtke sve više kod izbora poslovnih partnera i kooperanata, između ostaloga, zahtijevaju i ocjenjuju kao ključan kriterij i kompetencije u području zaštite na radu te raspolaganje odgovarajućom opremom i osposobljenim radnicima, pa je takvu praksu potrebno u potpunosti primjenjivati.

Osvrćući se na značaj prevencije, predstavnici Zavoda i tvrtke Hittner d.o.o. naglasili su da je od izuzetne važnosti provođenje unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu od strane stručnjaka zaštite na radu. Nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu uključuje ispravnost sredstava za rad, objekata za rad, električnih instalacija i uređaja koji pripadaju objektima za rad. Zatim, utvrđivanje čimbenika radnog okoliša (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, kemijske štetnosti, štetna zračenja). Ukoliko nastanu promjene koje nepovoljno utječu na zdravlje i sigurnost radnika potrebno je odrediti i poduzeti odgovarajuće mjere. Prilikom obavljanja nadzora ispravnosti radne opreme potrebno je utvrditi imaju li strojevi i uređaji sve potrebne zaštitne naprave i uređaje, da li su vidljivo postavljene, u blizini strojeva i uređaja, odgovarajuće upute za siguran rad i odgovarajući znakovi sigurnosti, te da li se provode redovita i periodična ispitivanja i pregled radne opreme.

Provedba unutarnjeg nadzora obuhvaća i uvid u stanje zaštite od požara u radnim i pomoćnim prostorijama objekata namijenjenih za rad, pregled instalacija i uređaja za zaštitu od požara, instalacija i uređaja za dojavu požara, za automatsko gašenje požara te propisane periodične preglede i servise aparata za početno gašenje požara.

Izuzetno važan dio internog nadzora je i da li radnik obavlja svoje poslove sukladno pravilima zaštite na radu, dužnom pozornošću i u skladu s pravilima i uputama poslodavca i proizvođača radne opreme, te da li radnik koristi propisana osobna zaštitnu sredstva, zatim, se provjerava ispunjavanje zahtjeva za radnike koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, poštivanje zabrane pušenja na radu te konzumiranja i donošenja u radne i pomoćne prostorije, alkoholnih pića i drugih opojnih sredstava. Cilj je utvrditi činjenice u postupku unutarnjeg nadzora potrebno, evidentirati ih, te odmah utvrditi i poduzeti konkretne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, zaključili su predstavnici Zavoda i tvrtke Hittner d.o.o.