Radni posjet tvrtki Metalind d.o.o. Bjelovar

ZAŠTITA NA RADU DOPRINOSI PRODUKTIVNOSTI  I KONKURENTNOSTI

Organizacija i provedba mjera zaštite na radu s naglaskom na prevenciju, kao i niz drugih pitanja iz ovog područja bile su teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Josipa Škreblina, višeg stručnog savjetnika s Davorom Njegovcem, direktorom tvrtke Metalind d.o.o. Bjelovar, koja zapošljava 150 radnika i Stipom Šolom, stručnjakom zaštite na radu iz ovlaštene tvrtke za poslove zaštite na radu Kontrol biro d.o.o.

Tvrtka Metalind osnovana je 1996.g. i trenutno zapošljava 130 radnika.. Od kraja 2011.godine nalazi se u vlasništvu korporacije ASSA ABLOY, vodećeg svjetskog proizvođača okova i opreme za vrata, koja u 250 tvrtki u Europi i svijetu zapošljava oko 45.000 radnika. Proizvodni program Metalinda obuhvaća čelična i aluminijska protupožarna vrata i protupožarno staklo te posebne izvedbe vrata – protuprovalna vrata, dimno nepropusna vrata, rendgenska vrata, vrata otporna na metak, zvučno izolirana vrata.
Proizvodni kapaciteti sastoje se od četiri proizvodne hale, ukupne površine 10.000 m2. Tvrtka je usmjerena na izvoz u zemlje Europske unije, Tursku i Australiju.

Kao potvrda ispunjavanja visokih zahtjeva u poslovanju se primjenjuju i norme LEAN, ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001.

Vizija tvrtke je biti tržišni lider za čelična vrata i ostakljivanje, razvijati globalno prepoznat i ugledan brand, biti tvrtka u kojoj se zaposlenici ponose raditi, postići vrhunsku kvalitetu i iznimnu uslugu u svim aspektima poslovanja, ostvariti poslovanje u kojem aktivnosti ne utječu štetno na okoliš. Primjereni uvjeti rada i zaštita na radu izuzetno su na nam važni i u tom području slijedimo visoke standarde i zahtjeve naše grupacije ASSA ABLOY, rekao je direktor Njegovac.

Govoreći uvodno ravnatelj Begović je istaknuo da učinkovita zaštita na radu na svim mjestima rada nema alternative, jer se njome štiti život, zdravlje i radna sposobnost čovjeka od početka do završetka radnog vijeka. Uspostavom i razvojem kulture prevencije moguće je osigurati sigurna i zdrava mjesta rada koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu. Takav odnos prisutan je u razvijenim europskim zemljama u kojima se ovom području pristupa kao sastavnom dijelu uspješnog poslovanja i investiciji koja se višestruko vraća.

Učinkovito upravljanje zaštitom na radu važno je za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. U dinamičnim uvjetima poslovanja ponekad se susrećemo s razmišljanjem da ulaganje u uvjete rada, radnu opremu, prevenciju zdravlja radnika i drugo, predstavlja „trošak“. Ključ poslovnog uspjeha je u pozitivnom odnosu menadžmenta prema zaštiti na radu. Samo dobra organizacija i učinkovito upravljanje zaštitom na radu mogu omogućiti visoku razinu sigurnosti i primjerene uvjete rada, olakšati poslovanje, omogućiti ostvarivanje poslovnih ciljeva, ali i znatno smanjiti troškove. Zato je važno da prvi ljudi tvrtki u okviru redovitih svakodnevnih poslovnih zadaća i obveza određeno vrijeme izdvoje i za ovu složenu ali vrijednu problematiku.

Funkcionalna organizacija zaštite na radu na razini svake radne sredine, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz cjeloživotno učenje, primjerenu organizaciju rada i opterećenje zaposlenih, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu realne procjene rizika za svako mjesto rada, provođenje unutarnjeg nadzora i preventivne aktivnosti mogu doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu, izostanaka s rada a time i smanjenju troškova te boljim poslovnim rezultatima, suglasni su predstavnici Zavoda i tvrtke Metalind d.o.o.

Tome svjedoče i analize na razini Europske unije, koje govore da su oni poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji i održiviji. Procjenjuje se da na svaki euro uložen u zaštitu na radu dolazi povrat od 2,2 eura, te da je odnos troškova i koristi pri poboljšanju zaštite na radu pozitivan.

Prema strategiji Europa 2020. sigurna i zdrava radna okolina ključna je za rast potencijala i predanosti radne snage te konkurentnost svake tvrtke. U navedenoj strategiji demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Istovremeno to upućuje i na izazove za radnike, poslodavce i organizacije kao što su: dulji radni vijek može dovesti do duljih izlaganja rizicima, veći udjel radnika starije dobi znači više ljudi koji pate od kroničnih zdravstvenih problema zbog kojih imaju određene potrebe, radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine opasnosti, prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao od veće su važnosti itd. Sve navedeno ukazuje na značaj bolje prevencije za sve kako bi se osiguralo zdravo starenje i održiv radni vijek, kao i važnost procjene rizika za očuvanje radne sposobnosti radnika.

Dobar dizajn mjesta rada i organizacije rada može se postići: uporabom opreme i drugih pomagala kojima se smanjuje tjelesno opterećenje tijekom rada, primjerenim ergonomskim dizajnom alata, opreme i namještaja, poštivanjem ograničenja za podizanje teških tereta i za obavljanje tjelesno zahtjevnih radnji, edukacijom, kraćim odmorima, rotacijom posla i drugim preventivnim mjerama, rekao je ravnatelj Begović.

Uz kontinuirano osposobljavanje zaposlenih za rad na siguran način, potrebno je uključiti zaštitu na radu u obrazovne programe od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja, kako bi prvim ulaskom u svijet rada novi zaposlenici primijenili osnovne sigurnosne standarde koje odgovorno sigurnosno ponašanje će ih pratiti kroz cijeli radni vijek.

Prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ poziv je svim tvrtkama i ustanovama u Republici Hrvatskoj na angažirano djelovanje i donošenje akcijskih planova za poboljšanje i unapređivanje stanja, a kampanja EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je za primjenu dobre prakse i oblikovanje konkretnih mjera u svakoj radnoj sredini u Hrvatskoj, kako bi se povećala svijest o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti, rekao je ravnatelj Begović.

Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka zaštite na radu i važnosti programa cjeloživotnog učenja s ciljem povećanja znanja, vještina i kompetencija a time i podizanja kvalitete i učinkovitosti njihovog rada. Prema stajalištu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu takvim sustavnim i osmišljenim pristupom moguće je postići izvrsnost u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu kao i svih stručnjaka zaštite na radu, kako onih zaposlenih kod ovlaštenih osoba tako i onih zaposlenih putem ugovora o radu kod poslodavaca. Stručnjaci zaštite na radu pružaju stručnu pomoć poslodavcima i radnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu i zato moraju imati odgovarajući status unutar svake tvrtke, kako po pitanju organizacijskog ustroja tako i po pitanju vrednovanja njihovog posla.

Za mene kao poslodavca, za našu tvrtku i sve zaposlene, važi načelo, da je bolje djelovati prije nego se nešto loše dogodi, predvidjeti rizik te ga spriječiti, pa je ključni pojam i glavni cilj djelovanja na području zaštite na radu u našoj tvrtki, prevencija i suradnja sa stručnjakom zaštite na radu i radnicima, istaknuo je direktor Njegovac.

U zaštiti na radu, manje je više, a to je je moguće postići ukoliko je zaštita na radu prva, i ukoliko prvi ljudi tvrtke i ostalo rukovodeće osoblje svojim djelovanjem i primjerom pokazuju da vjeruju u važnost sigurnosti na radu, zaključio je ravnatelj Begović.