Radni sastanak sa Zagrebačkim cestama: U središtu organizacije rada na siguran način treba biti čovjek

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu razgovarali su s Mirkom Klarićem, rukovoditeljem Službe općih poslova i stručnjakom zaštite na radu o organizaciji rada, procjeni rizika i mjerama prevencije, načinu izbora, nabavke i korištenja osobne zaštitne opreme, primjeni mjera zaštite na radu, uvjetima rada i mjerama zaštite na radu u uvjetima visokih temperatura u Zagrebačkim cestama, čiji radnici ovih dana intenzivno rade na održavanju prometnica na području Grada Zagreba.

Zagrebačke ceste jedna su od Podružnica Zagrebačkog holdinga d.o.o., koja obavlja poslove održavanja, upravljanja i zaštite javnih i nerazvrstanih cesta u Gradu Zagrebu. Održavamo ukupno 2.500 km cesta, od čega bivših javnih (županijske i lokalne) 699 km, a nerazvrstanih 1.801 km. U zimskom razdoblju organiziramo i provodimo rad Zimske službe s 235 ekipa raspoređenih u 14 baza zimske službe. Posjedujemo dvije asfaltne baze, Asfaltnu bazu GRADIS, kapaciteta 150-160 t/h, proizvedenu 1990. i reciklažnu Asfaltnu bazu Benninghoven proizvedenu 2013., kapaciteta 240 t/h. Održavamo vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju i opremu na sveukupnoj cestovnoj prometnoj mreži te 454 semaforiziranih lokacija. Također održavamo i cestovne objekte, mostove, i to 94 mosta raspona preko 10m (56 na županijskim i 38 na lokalnim cestama) te 7 velikih mostova: Podsusedski most, Jankomirski most, Jadranski most, Savski most, Most slobode, Most mladosti i Domovinski most.
Temeljem zakona i propisa obavljamo i javna ovlaštenja donoseći suglasnosti za radove na bivšim javnim i nerazvrstanim cestama te odobrenja o uspostavi privremene regulacije prometa za radove na nerazvrstanim cestama. Sudjelujemo u izradi programa i izvedbi radova malih komunalnih akcija po gradskim četvrtima. Također saniramo prijekope i oštećenja cesta nakon polaganja komunalnih instalacija ili izvođenja drugih radova kojima se oštećuje cesta te postavljamo privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na cestama. Stručno smo osposobljeni i ekipirani za obavljanje svih radova na redovnom i izvanrednom održavanju te upravljanju i zaštiti cesta Grada Zagreba, a posebnu pozornost posvećujemo redovitom održavanju strojeva i uređaja kao i mjerama zaštite na radu rekao je Mirko Klarić, rukovoditelj Službe općih poslova i stručnjak zaštite na radu Zagrebačkih cesta.

Predstavnici Zavoda ukazali su na javno objavljenu preporuku, odnosno mjere organizacije, prevencije i zaštite koje je potrebno primjenjivati prilikom izloženosti radnika na radu visokim temperaturama na otvorenim prostorima kao što je to trenutno slučaj posebno prilikom radova na prometnicama, u graditeljstvu i drugim poslovima. I poslodavci, njihovi ovlaštenici, povjerenici radnika za zaštitu na radu i sami radnici trebaju se pridržavati odgovarajućih mjera, a stručnjaci zaštite na radu unutarnjim nadzorom moraju to provjeravati i predlagati korektivne mjere.

Iako je stopa ozljeda na radu u 2016. godini na 1.000 radnika bila manja i iznosila je 11,85 dok je godinu prije bila 12,07 u prvih šest mjeseci ove godine bilježi se značajan broj teških i smrtnih ozljeda na radu, pri čemu prednjači djelatnost graditeljstva. Zato je Zavod uz već poduzete inicirao i dodatne aktivnosti radi pojačanog i učinkovitog djelovanja, kako bi se prevencijom, unutarnjim nadzorom i drugim mjerama spriječile ozljede na radu, ali i bolesti povezane s radom i drugim razlozima. Uz stručnjake zaštite na radu i socijalni partneri u svakoj tvrtki; poslodavci i sindikati imaju važnu ulogu pri osmišljavanju, provedbi i analizi učinaka mjera zaštite na radu, a prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ prava je prilika za djelatno sudjelovanje svih čimbenika i ostvarivanje sinergijskog učinka.

Borba protiv ozljeda na radu može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog i radnog procesa u svakom trenutku stavlja čovjeka. Ne samo da je potrebno očuvati dostignute već je nužno težiti višoj razini zaštite radnika, odnosno višim standardima od minimalnih zahtjeva utvrđenih propisima, rekao je ravnatelj Begović.

Tijekom ovog tjedna ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomir Begović sa suradnicima obići će radnike Zagrebačkih cesta na prometnicama na kojima se izvode radovi kako bi se neposredno informirao i upoznao s poduzetim praktičnim mjerama organizacije rada i zaštite na radu.