Suradnja Zavoda i Matice hrvatskih sindikata: Unaprijediti zaštitu na radu u javnim službama

Nastavljajući uspješnu  suradnju predstavnici Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu i Matice hrvatskih sindikata na radnom sastanku dogovorili su zajedničke aktivnosti u projektu koji će se prijaviti  za financiranje iz Europskog socijalnog fonda  prema pozivu „Jačanje  socijalnog dijaloga – faza III“. U okviru projekta predviđena je provedba određenih  istraživanja, radionica i studijskog posjeta s ciljem poboljšanja i unapređivanja uvjeta rada i zaštite na radu u javnim službama.