Radni sastanak u „Narodne novine“ d.d.: U zaštiti na radu važna je predanost menadžmenta

Dioničko društvo Narodne novine posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te je tom prilikom o organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika u radnoj sredini, suradnji radničkih predstavnika i poslodavca kao i drugim pitanjima od značaja za uvjete rada razgovarao s Branimirom Gudeljem, predsjednikom Uprave, Tajanom Tušek, direktoricom Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, Željka Debanić-Dorotić, voditeljicom Odjela razvoja ljudskih resursa i upravljanja učinkom, Miljenkom Šarcem, suradnikom za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Jasenkom Brigljević, predstavnicom sindikata i Tomislavom Krkanićem, predsjednikom Radničkog vijeća. Na sastanku su sudjelovali Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize, Sanja Sambol i Antonio Jaić, viši stručni savjetnici u Zavodu.

Narodne novine dioničko društvo za izdavanje i tiskanje službenoga lista Republike Hrvatske, službenih i drugih tiskanica te za trgovanje školskim i uredskim priborom javno su poduzeće, a od 2000. godine, temeljem posebnog zakona, posluju kao dioničko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske. Poslovne aktivnosti Društva odvijaju se kroz tri osnovne djelatnosti koje međusobno čine funkcionalnu cjelinu; nakladnička, tiskarska i trgovačka djelatnost dok se dio proizvodnih aktivnosti odvija u tvrtkama kćerima. Društvo zapošljava 499 radnika.

Predstavnici Narodnih novina upoznali su predstavnike Zavoda s normativnom regulativom područja zaštite na radu, načinom provedbe mjera zaštite na radu i unutarnjim nadzorom, radom Odbora za zaštitu na radu, organizacijom preventivnih zdravstvenih pregleda te suradnjom organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim resursima i zaštitom na radu. Istaknuto je da se zadnjih nekoliko godina smanjuje broj ozljeda radnika na mjestima rada te je najavljeno da će zajedno s redovitim izborima za članove radničkog vijeća, zaposleni provesti i izbore povjerenika radnika za zaštitu na radu čime će se stvoriti uvjeti za nastavak socijalnog dijaloga i suradnju poslodavca i radničkih predstavnika s ciljem stalnog unapređivanja sigurnosti u radnoj sredini.

Zdravlje i sigurnost na mjestu rada temeljni su društveni interesi, kao i ulaganje koje ima pozitivan učinak na produktivnost i konkurentnost, a istovremeno doprinosi održivosti sustava socijalne sigurnosti i omogućava ljudima da zdravi rade do zakonom propisane starosne mirovine, istaknuli su predstavnici Zavoda, posebno ističući važnost predanosti menadžmenta u planiranju i provedbi sigurnosne politike.

Nužno je uvažavati demografske promjene, održavati ravnotežu između privatnog života i posla, budući da organizacija rada i upravljanja kao i dobri i sigurni uvjeti rada znatno doprinose da radnici na svom radnom mjestu ostanu zdravi i motivirani. Gospodarski rast je usko povezan s čovjekom, primjerenim uvjetima rada, zaštitom zdravlja, preventivnim mjerama sigurnosti i dostojanstvom radnika čime se postiže kvaliteta radnih mjesta i veća produktivnost.

U zaštiti na radu uvijek treba težiti primjeni mjera na višoj razini od onih utvrđenih propisima. Boljom djelotvornošću i učinkovitošću moguće je povećati razinu mjera zaštite na radu čime se ostvaruju pozitivni učinci i održive koristi.

Na nacionalnoj razini zadaća nam je podizati svijest o važnosti zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika u radnoj, ali i životnoj sredini, uključujući odgovarajuće sadržaje u programe odgoja i obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja kako bi gradili kulturu sigurnosti u najširem smislu i pripremali mlade ljude za siguran rad.

Razumijevanje, prepoznavanje i poduzimanje mjera za prevenciju potencijalnih rizika na svakom mjestu rada put su za sigurno radno okruženje i očuvanje radne sposobnosti radnika, pa je kvalitetna izrada procjene rizika i upravljanje zaštitom na radu u svakoj radnoj sredini prevažno, naglasio je ravnatelj Begović.

Na razini Europske unije mišićno-koštani poremećaji i psihosocijalni rizici povezani s radom najčešći su uzroci bolovanja što upućuje na potrebu poduzimanja odgovarajućih preventivnih programiranih mjera i aktivnosti. Na tom tragu Zavod za unapređivanje zaštite na radu podupire tvrtke koje su prepoznale koristi takvog pristupa koji zaslužuje najširu primjenu.

Predstavljajući europsku i nacionalnu kampanju ravnatelj Begović rekao je da sprječavanje ozljeda na radu i očuvanje radne sposobnosti radnika može uspjeti promicanjem pristupa koji u središte radnog procesa postavlja čovjeka.

Europska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2018. usmjerena je na promicanje održivog rada i zdravog starenja. Primjenom interaktivnog e-vodiča za pružanje potpore poduzećima u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu u kontekstu starenja radne snage i prilagodbom primjera dobre prakse iz različitih djelatnosti i zemalja moguće je u svakoj radnoj sredini ostvariti napredak.

Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. koju je pokrenuo Zavod za unapređivanje zaštite na radu pruža dodanu vrijednost europskoj kampanji i donosi posebnu korist svakoj tvrtki, ustanovi, poslodavcu, radniku i društvu u cjelini doprinoseći boljim radnim uvjetima, zdravlju i sigurnosti, smanjenju izostanaka s rada, manjim troškovima, većoj produktivnosti, konkurentnosti i rastu BDP-a. Sveobuhvatna uključenost radnika i njihovo zastupanje putem povjerenika radnika za zaštitu na radu kao i drugih radničkih predstavnika ali i puna predanost najviše razine menadžmenta za uspješno sprječavanje rizika na radu doprinose nižim stopama nezgoda i ozljeda na radu kao i bolesti u vezi s radom.

Pozivajući predstavnike Narodnih novina kao i sve druge tvrtke i ustanove na djelatno sudjelovanje u kampanji, predstavnici Zavoda naglasili su da je prava prilika da se u svakoj radnoj sredini oformi tim za provedbu europske i nacionalne kampanje u čijem radu trebaju aktivno sudjelovati predstavnici poslodavca, sindikata, radnika, stručnjaci zaštite na radu, specijalisti medicine rada i sporta a prema vlastitoj ocijeni i drugi dionici koji mogu pružiti konkretan doprinos uspješnoj provedbi i rezultatima.