U susret izborima za radnička vijeća: Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu je potreba i interes radnika ali i poslodavaca

Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu sa  Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14., 118/14. i 154/14.) izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu.

Temeljem čl. 70. Zakona o zaštiti na radu radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu, dok je poslodavac dužan osigurati sve potrebne uvjete za organizaciju i provedbu izbora.

Člankom 71. Zakona o zaštiti utvrđena su prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu, dok se kolektivnim ugovorom, ili sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća ako stranke tog ugovora na to ovlaste stranke sporazuma, mogu urediti i druga pitanja u vezi rada povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Člankom 70. st. 3. Zakona o zaštiti na radu je propisano da se izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi na skupu radnika, koji saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu  (Zakon o radu), a izbor se provodi neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

Kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu provodi se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su uređena pitanja izbora radničkog vijeća, tj.  sukladno odredbama  Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14.) i Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća („Narodne novine“, broj 3/16).

Budući su u tijeku aktivnosti na pripremi  redovitih  izbora radničkih vijeća koji se u pravilu održavaju u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja ove godine, prilika je da se radi racionalizacije provedu i izbori za povjerenike radnika za  zaštitu na radu,  ukoliko isti do sada nisu provedeni sukladno odredbama čl. 70. Zakona o zaštiti na radu.

Važno je naglasiti da Direktive i Smjernice EU, programi i praksa na razini EU, zakonski propisi i dokumenti u Republici Hrvatskoj upućuju na potrebu i nužnost zajedničke suradnje poslodavaca i radničkih predstavnika u planiranju, provedbi i unapređivanju zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika. Slijedom navedenoga, obostrani je interes da radnici iskoriste  pravo na izbor svojih povjerenika za zaštitu na radu, pri čemu im poslodavci trebaju osigurati sve potrebne uvjete.

Kako bismo olakšali pripreme i provedbu izbora, upućujemo na naš link s uputama o provođenju postupka izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu:

Uputa za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu