Radni sastanak ZUZNR–HUM: UPRAVLJATI PSIHOSOCIJALNIM RIZICIMA, STRESOM I KONFLIKTIMA

Na radnom sastanku predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu Vitomira Begovića i Snježane Štefok s predstavnicima Hrvatske udruge za mirenje Danice Lisičar, Ivana Antića i Vanje Bilića, središnja tema razgovora bila je razmatranje prijedloga sadržaja i načina moguće realizacije projekta edukacije povjerenika radnika za zaštitu na radu za upravljanje konfliktima na radnom mjestu, te prevenciju stresa, mobinga i unapređenje međuljudskih odnosa kao ključnih čimbenika prevencije u zaštiti na radu, očuvanju zdravlja i radne sposobnosti zaposlenih.

Stres na radnom mjestu prepoznat je kao razlog za zabrinutost kako za poslodavce tako i za radnike na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Stres može potencijalno utjecati na svako radno mjesto i na svakog radnika, bez obzira na veličinu tvrtke, djelatnosti, oblik ugovora o radu ili radni odnos. U praksi, nisu sva radna mjesta niti su svi radnici nužno ugroženi stresom. Rješavanje problema stresa na radnom mjestu može dovesti do veće učinkovitosti i poboljšanja zaštite na radu te posljedično ekonomskih i socijalnih prednosti za poslodavce, radnike i društvo u cjelini. Pri razmatranju problematike stresa uzorkovanog poslom važno je uzeti u obzir različitosti radne snage.

Između ostalog značajno je povećati svijest i razumijevanje poslodavaca, radnika i njihovih predstavnika o stresu uzrokovanom poslom, skrenuti njihovu pozornost na znakove koji ukazuju na probleme stresa na radnom mjestu, a prilikom izrade procjene rizika kao osnovnog dokumenta potrebno je prepoznati rizike od stresa i utvrditi mjere i aktivnosti na sprječavanju ili rješavanju problema stresa na radnom mjestu.

Polazeći od Okvirne direktive EU 89/391, Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa svi poslodavci u Hrvatskoj imaju obvezu osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika na mjestu rada, što uključuje i pitanje stresa. Sprječavanje, uklanjanje ili smanjivanje problema stresa na radnom mjestu uključuje različite mjere, koje mogu biti kolektivne, individualne ili kombinirane. Moguće aktivnosti uključuju mjere upravljanja i komunikacije kao što su jasnoća ciljeva tvrtke i uloge pojedinih radnika, osiguranje potpore menadžmenta pojedincima i timovima, kompatibilnost između odgovornosti i kontrole nad obavljanjem posla, poboljšanje organizacije rada i procesa, radnih uvjeta i radnog okruženja, osposobljavanje menadžera i radnika za osvješćivanje i razumijevanje stresa, njegovih mogućih uzroka i kako ih riješiti, i/ili prilagodbu promjeni, pružanje informacija i savjetovanje s radnicima ili njihovim predstavnicima i medijacija, naglašeno je na sastanku predstavnika Zavoda, kao središnje javne ustanove u području zaštite na radu i Hrvatske udruge za mirenje, kao akreditirane organizacije za sve vrste medijacije.

Budući da su psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim izazovima za sigurnost i zdravlje na radu, a uz to značajno utječu na međuljudske odnose, radnu klimu i ostvarivanje poslovnih ciljeva, potrebno je pojačati edukaciju i stvoriti uvjete za uspješno upravljanje psihosocijalnim rizicima i stresom u radnom okružju. U cilju oblikovanja daljnjih praktičnih aktivnosti predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatske udruge za mirenje, ciljeve ovog projekta predstavit će članovima udruge HR4HR pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, koja okuplja managere ljudskih potencijala iz relevantnih gospodarskih subjekata.