Zavod u obilasku radnika Zimske službe Zagrebačkih cesta

DOPRINOS OPĆOJ SIGURNOSTI

U Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnici Zagrebačke ceste, bazi Žitnjak, Vitomir Begović ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u pratnji Mirka Klarića, rukovoditelja Službe općih poslova i stručnjaka zaštite na radu obišli su Zimsku službu Zagrebačkih cesta te se u razgovoru s Ivanom Špeharom, rukovoditeljem Radne jedinice Mehanizacija i radnicima upoznali s raspoloživom mehanizacijom, vozilima i pripadajućom opremom, dispečerskim centrom sa opremom za praćenje vozila (GPS), sustavom za rano otkrivanje leda i poledice te se informirali o uvjetima rada radnika, organizaciji i mjerama zaštite na radu.

Zimska služba u glavnom gradu Hrvatske organizirana je za cijelo zimsko razdoblje, od 15. studenoga 2017. do 15. travnja 2018. godine, 24 sata dnevno. Sveukupno u Zimskoj službi 2017. / 2018. godine sudjeluje 264 ekipa raspoređenih u 15 baza. Na skladištu je pohranjeno 19 000 t soli, a ukoliko bude potrebno povlačit će se i rezerve iz strateške pričuve.

Radovi Zimske službe izvode se u četiri stupnja pripravnosti i dvije razine prednosti. Ukupno se rali i posipava 2589 km prometnica, odnosno površini 13.553.324 m2, od čega u prvoj razini prednosti 1097 km, a u drugoj razini 1492 km. Za određivanje stupnjeva pripravnosti Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebačke ceste dobiva podatke od Hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske. Stupnjevi pripravnosti određeni su Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, a ovise o vremenskim uvjetima i geografsko – klimatskim značajkama područja.
Zimska služba je lokacijski smještena na Žitnjaku, unutar radne jedinice Mehanizacija, pa je stoga i glavna baza Zimske službe Grada Zagreba.

Pod Zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Svako mjesto pripravnosti opremljeno je ljudstvom i mehanizacijom. Radom Zimske službe se rukovodi iz Uprave Zagrebačkih cesta, a u Centru za obavješćivanje organizirano je 24 – satno dežurstvo. Glavni dežurni primaju informacije s terena i uz suglasnost rukovoditelja Zimske službe provode se nalozi.

U GPS centru instaliran je sustav za rano otkrivanje poledice i leda na kolniku, koji putem senzora na sedamnaest izabranih lokacija dojavljuje trenutačno stanje kolnika (temperatura kolnika, temperatura zraka, vlažnost kolnika i ledište s obzirom na slanost kolnika, padaline, magla).

Svaka baza ; mjesto pripravnosti raspolaže određenim brojem ekipa, rezervnih ekipa, specijalnim vozilom, utovarivačem te osobom u dežurstvu.

Pod terminom ekipa podrazumijeva se teretno vozilo opremljeno s ralicom i posipačem kojom upravlja vozač. Svaka ekipa ima radio vezu, odnosno mobilnu telefonsku vezu, a svih 264 ekipa opremljeno je GPS uređajima.

Iako ove sezone početak zimskog razdoblja obilježava izostanak snijega, veće poledice i niskih temperatura, najave meteorologa upućuju na skorašnju promjenu vremenskih uvjeta, a radnici i mehanizacija Zimske službe u svakom su trenutku spremni na intervenciju, ocijenjeno je tijekom razgovora predstavnika Zavoda s rukovoditeljima i radnicima Zimske službe, uz ocjenu predstavnika Zavoda da je nužno poboljšati uvjete rada u radionici za održavanje, a što je prema riječima predstavnika tvrtke uz dosad poduzete mjere, sadržano u poslovnom planu za naredno razdoblje. Pored toga, s gledišta zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, njegove radne učinkovitosti i očuvanja radne sposobnosti, kao i dobrobiti za pojedinca i društvo, uz uvjete rada, jedno od važnih pitanja je i organizirana prehrana radnika tijekom rada. Iznijeto je i mišljenje da bi bilo korisno izmijeniti propise i utvrditi neoporezivim dostatan mjesečni iznos na ime naknade za organizirani topli obrok radnika.

U uvjetima snijega i poledice, dobra uvježbanost, opremljenost i učinkovit rad radnika Zimske službe u Gradu Zagrebu kao i svim ostalim mjestima od izuzetne je važnosti, jer omogućava nesmetano odvijanje poslovnih i životnih aktivnosti, i može doprinijeti sigurnosti i sprječavanju nezgoda i nesreća i prilikom odlaska radnika na posao i njihovog povratka s posla. Koliko je to važno potvrđuje i činjenica da se u Hrvatskoj izvan mjesta rada godišnje ozljedi oko 3.000 radnika, od čega je značajan broj teških ozljeda, rekao je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović. Posljedice su izostanak radnika s rada, troškovi zdravstvenog zbrinjavanja, mogući sudski procesi i dr. Većoj sigurnosti u zimskim uvjetima uz radnike Zimske službe čišćenjem snijega i zaleđenih kolnika mogu pripomoći i sami građani, vlasnici stambenih i poslovnih prostora, kao i svi sudionici u prometu pridržavajući se komunalnog reda i prometnih propisa.