Radni susret u PAN-PEK d.o.o.: Stimulirati poslodavce za učinkovitije mjere zaštite na radu

U PAN-PEK d.o.o. tvrtki za proizvodnju pekarskih i slastičarskih proizvoda održan je radni sastanak Vitomira Begovića, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s Vinkom Čilašem, direktorom tvrtke i njegovim suradnicima Antoniom Dodig, asistenticom direktora i ovlaštenicom poslodavca za zaštitu na radu, Bernardom Huić i Hrvojem Jagićem, stručnjacima za zaštitu na radu i Markom Osmanovićem, stručnjakom za zaštitu na radu iz ovlaštene tvrtke za poslove zaštite na radu Konspekt. Na sastanku je sudjelovao i Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu.

Predstavljajući tvrtku direktor Vinko Čilaš, istaknuo je da je jasnom vizijom i dosljednom poslovnom politikom, stručnim radom i značajnim financijskim ulaganjima izgrađena nova, najsuvremenija, potpuno automatizirana i kompjutorski nadzirana tvornica pekarskih i slastičarskih proizvoda. Proizvode PAN-PEK prodaje u pedesetak vlastitih specijaliziranih prodavaonica, a dnevno opskrbljujemo dvjestotinjak srednjih i malih trgovačkih poduzeća, kao i sve važnije hipermarkete, škole, bolnice, dječje vrtiće, domove umirovljenika i širok krug pojedinačnih kupaca. Kakvoća proizvoda kontrolira se u svakoj fazi proizvodnje uz sveobuhvatne mikrobiološke kontrole. Suvremena tehnologija i kompjuterizirana proizvodnja omogućava kvalitetu proizvoda, ali i visoku sigurnost na radu za 660 zaposlenih, zaključio je direktor Čilaš.

Predstavnici PAN-PEK-a informirali su o normativnom uređenju područja zaštite na radu, procjeni rizika, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, radu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, njihovoj suradnji sa stručnjacima za zaštitu na radu, kao i visokim kriterijima koje tvrtka mora zadovoljiti u području zaštite na radu u odnosu na zahtjeve poslovnih klijenata.

Tijekom razgovora naglašena je i potreba primjene stimulativnih kriterija od strane HZZO i drugih osiguravatelja kako bi se vrednovalo ulaganje u zaštitu na radu, bolje uvjete rada, radnu i zaštitnu opremu te smanjivanje izdataka za posljedice ozljeda na radu.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su nazočne s djelatnošću ove središnje javne ustanove, te iznijeli niz primjera dobre prakse kojima je moguće primijeniti kvalitetne preventivne mjere, očuvati radnu sposobnost radnika, unaprijediti mjere zaštite na radu a poslovanje učiniti uspješnijim.

Kao na jedan od značajnih problema predstavnici PAN-PEK-a ukazali su na kriterije utvrđivanja radne (ne)sposobnosti radnika i trajanje bolovanja, što se odražava na poslovne procese i same zaposlenike, pa je nužno u sustavu zdravstva o ovom pitanju žurno zauzeti odgovarajuće stajalište. Nadalje, rad Odbora za zaštitu na radu ocjenjuje se izuzetno korisnim budući se na tom tijelu analiziraju izvješća o stanju zaštite na radu i predlažu mjere koje je potrebno poduzimati u cilju učinkovitije provedbe sigurnosnih politika. Međutim, iako bi bilo važno da u radu Odbora sudjeluju i ugovorni specijalisti medicine rada, to nije slučaj, jer je obveza poslodavca da to dodatno plaća, pa su predstavnici tvrtke mišljenja da bi tu obvezu trebao preuzeti HZZO, kao dio preventivnih aktivnosti za koju namjenu se izdvaja doprinos od 0,5 za zaštitu zdravlja na radu.

Predstavnici Zavoda i PAN-PEK-a suglasni su da je u podruju zaštite na radu i pružanju prve pomoći u radnoj sredini, posebno značajno stalno osposobljavanje za rad na siguran način, obnavljanje znanja, obvezno stručno usavršavanje i edukacija kroz različite programe cjeloživotnog učenja svih ključnih dionika; poslodavaca i njegovih ovlaštenika, radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i stručnjaka zaštite na radu.

Istovremeno predstavnici tvrtke podržali su napore i aktivnosti Zavoda na razvoju kulture sigurnosti kroz projekt edukacije djece predškolske dobi, edukaciju nastavnika i implementaciju u osnovnim školama poučnih i zanimljivih sadržaja o zaštiti na radu te prijedloge uvođenja u kurikulume obrazovnih programa u srednjim školama i visokom obrazovanju tema vezanih za ovo područje.

Susret u ovoj tvrtki bio je i prilika za predstavljanje praktičnih smjernica za poslodavce u izdanju Europske komisije, odnosno Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje.

Zaštita sigurnosti i zdravlja na radu ne znači samo poštova­nje prava i mnogo je više od administrativne zadaće kao ključan dio dobrog poslovnog upravljanja.

Propisane i provedene mjere zaštite na radu i zdravlja zaposlenika ključni su korak u upravljanju kojim se doprinosi smanjenju nezgoda, ozljeda i bolesti povezanih s radom, a na taj način se izravno poboljšavaju rezultati poslovanja. U zdravom i sigurnom radnom okruženju raste motivacija i predanost radnika a pozitivni rezultati u području zaštite na radu i uvjeta rada najbolja su preporuka za svaku tvrtku i izravno pomaže u privlačenju novih zaposlenika, kupaca i poslovnih partnera, rekao je ravnatelj Begović.

Evaluacijom zakonodavstva EU o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja utvrđeno je da bi se u europskim poduzećima moglo spriječiti mnogo više nezgoda i bolesti povezanih s radom. Samo je 2013. izgubljeno najmanje 300 milijuna radnih dana zbog nezgoda na radu i zdravstvenih problema povezanih s radom. U tom cilju potrebno je povećati količinu i kvalitetu informacija i alata za potporu djelotvornoj provedbi propisa u svakom europskom poduzeću, velikom ili malom. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu često se uvelike mogu poboljšati već i jednostavnim mjerama.

Provedena istraživanja pokazuje da za svaki euro koji posloda­vac uloži u mjere zaštite na radu može očekivati više od dva eura povrata. Izbjegnuti proizvodni gubitci i poremećaji proizvodnje, bolovanja, oštećenja opreme i štete nanesene imidžu tvrtke te izbjegnuti administrativni i pravni troškovi samo su neke od koristi koje tvrtka može imati od smanjenja nesreća na radu i oboljenja radnika povezanih s radom. Ključni radnici ne mogu se lako ili brzo zamijeniti. Kratkoročni prekidi poslovanja mogu dovesti do gubitka klijenata i važnih ugovora. Ozbiljan incident može dovesti do zatvaranja tvrtke zbog izravnih troškova rješavanja incidenta ili zbog gubitka ugovora i/ili klijenata. Mali incidenti i slučajevi lošeg zdravlja radnika mogu udvo­stručiti bolovanja. Koristi od dobre zaštite na radu mogu imati poslodavci, radnici i društvena zajednica.

I ovaj radni susret bio je prilika za upoznavanje i poziv na sudjelovanje u kampanji EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“, prvoj Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ i Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ kako bi sinergijskim djelovanjem spriječili nastanak nesreća na radu, ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom, istaknuo je ravnatelj Begović.