Predstavnice Zavoda vodile TAIEX Stručnu misiju u Izmiru

Rizici u rezalištima brodova pri recikliranju i rastavljanju brodova, zahtjevi za upravljanje rizicima i procjena rizika, opasnosti od azbesta i mjere prevencije, priprema inventarne dokumentacije i sustav obavješćivanja, kontrola i analiza kemijskih rizika, prijevoz i zbrinjavanje otpada, pravilan izbor i uporaba osobne zaštitne opreme, te usporedba europskog i turskog zakonodavstva – bile su glavne teme Stručne misije o zaštiti zdravlja i rizicima u rezalištima brodova pri recikliranju i demontaži brodova, koja je od 28. do 31. travnja 2017. održana u Izmiru u sklopu Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija (TAIEX). Glavni predavači i ujedno voditelji Stručne misije bile su Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju, i Ana Akrap, viša stručna savjetnica u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Ovaj projekt TAIEX-a ugovorila je Europska komisija s Turskom kao pomoć u usklađivanju zakonodavstva u pretpristupnom razdoblju EU. Cilj Stručne misije bio je informirati i educirati sudionike o svim gore navedenim temama. Tijekom četverodnevnog rada Stručne misije, koji je organiziran kroz predavanja, terensko putovanje i studiju slučaja u Inciralti Port, Snježana Štefok i Ana Akrap sudionicima su prenijele informacije i znanje o važnosti i provođenju mjera zaštite zdravlja na radu u sektoru brodogradnje i rezalištu brodova, te ih informirale o načinu na koji je Hrvatska primijenila europske Direktive u svojem zakonodavstvu. Sudionici Stručne misije bili su djelatnici Instituta za zaštitu zdravlja i medicinska istraživanja koji je u sklopu turskog Ministarstva rada i socijalne skrbi, inspektori i pomorski stručnjaci iz Ministarstva prometa, pomorstva i veza, menadžeri i inženjeri iz Turskog Lloyda i direktor Sveučilišta Dokuz Eylul. Sudionici su sa zanimanjem pratili predavanja i sudjelovali s mnoštvom pitanja, a osobito zanimanje iskazali su tijekom terenskog putovanja i rada na studiji slučaja u Inciralti Port s ciljem primjene u vlastitoj praksi.

Stručna misija započela je predstavljanjem sudionika kojima je uspješan rad zaželio direktor Sveučilišta Dokuz Eylul g. Neser Gokdeniz.

U sklopu tema prvog radnog dana, hrvatske predavačice i voditeljice Stručne misije održale su prezentaciju o opasnostima i rizicima u rezalištima brodova, te za pojedina mjesta rada. Sudionike su upoznale s uvjetima zaštite na radu u Europskoj uniji, analizom ozljeda na radu u azijskim rezalištima, te u brodogradnji u Hrvatskoj, kao i nacionalnim i europskim zakonodavstvom i propisima: Hongkonškom, Baselskom i  Stockholmskom konvencijom, Konvencijom Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Konvencijom Međunarodne organizacije rada (ILO). Također su ih upoznale s glavnim propisima EU u ovom sektoru: Regulativom 1257/2013 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16 / EZ, te direktivama koje se tiču minimalnih zahtjeva u zaštiti na radu, buke, bioloških i fizikalnih agensa, ručnog prenošenja tereta, upotreba eksploziva u civilne svrhe, mjera za unapređivanje zaštite na radu, radne opreme, osobne zaštitne opreme, sigurnosnih znakova, zaštitu radnika od rizika povezanih s azbestom, dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti karcinogenim i mutagenim tvarima, ionizirajućeg zračenja itd. – te hrvatskim propisima.

Precizno je objašnjena izrada inventara novih brodova, kao i postojećih brodova, te zahtjevi za razvoj inventara (lista materijala i dr.)

Za drugi blok tema, predstavnice Zavoda pripremile su prezentaciju o profesionalnim bolestima i zdravstvenom nadzoru radnika u brodogradnji i rezalištima brodova, te primjenu sustava upravljanja zaštitom na radu u ovom sektoru. Detaljno su objasnile pitanja u kontrolnim listama vezanim uz azbest i azbestozu, kao i hrvatsko i europsko zakonodavstvo  vezano uz azbest. Predstavile su primjere dobre prakse vezane uz sustav upravljanja zaštitom na radu, te izradu potrebne dokumentacije u sektoru brodogradnje i rezališta brodova radi zaštite okoliša, kao i način kreiranja dobre poslovne politike u ovom području. Metodologija procjene rizika i opasnosti i dobre prakse u sektoru recikliranja brodova je izazvala veliko zanimanje sudionika, osobito predstavljanje OiRA alata za procjenu rizika te hrvatskog modela upravljanja zaštitom na radu.

Trećeg radnog dana Stručne misije, Štefok i Akrap govorile su o prevenciji, metodama zaštite i tehničkim mjerama opreza, metodama mjerenja, redovitim provjerama vezanih uz kontrolu kemikalija (azbesta, polikloriranih bifenila / PCB itd.). Vrlo važno bilo je predavanje o dekontaminaciji, pravilnom odabiru instalacija i opreme za uklanjanje azbesta, te izboru i pravilne uporabe osobne zaštitne opreme za azbest, praktična edukacija radnika i stručnjaka za uklanjanje azbesta. Teme su bile popraćene primjerima dobre prakse iz zemalja EU, ali i iz Australije, SAD-a i Kanade, te kratkim edukativnim filmovima. Također je obrađena i tema o prijevozu i zbrinjavanju otpada (azbest, teški metali, PCB), koja je s obzirom na činjenicu da je Turska peta zemlja u svijetu po opsegu recikliranja brodova te samoj važnosti zbrinjavanja otpada pobudila osobito zanimanje i raspravu sudionika.

Stručna misija završila je radnim posjetom u Inciralti Port, gdje je na brodu organizirana studija slučaja. Tijekom obilaska broda starog 40 godina, koji „odrađuje“ posljednje dane kao istraživački brod, utvrđene su kontrolne i sigurnosne mjere u brodu, a sudionici Stručne misije postavljali su hrvatskim predavačima pitanja na licu mjesta.

Stručna misija rezultirala je obostranim zadovoljstvom, a zbog opsega skraćena prezentacije s predavanja objavljene su na stranicama Europske komisije:

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/resources/js/app/tmsweb/library/detail/62932