Radni susret Zavoda i Razvojne agencije PINS d.o.o.: Zajednička potpora poduzetništvu

Međusobno informiranje o aktivnostima na potpori poduzetnicima te mogući oblici zajedničke suradnje bile su teme razgovora u Skradu Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i suradnika s Danijelom Bertovićem, predsjednikom Uprave razvojne agencije Gorskog kotara PINS d.o.o.

Lokalna razvojna agencija PINS je društvo ograničene odgovornosti neprofitnog tipa za istraživanje i razvoj u gospodarstvu, čiji je cilj stvaranje što većeg broja poduzetnika kojima će se omogućiti najprije opstanak, a potom i daljnji razvoj. PINS je razvojna agencija za cijeli Gorski kotar koja djeluje već 21 godinu, a njegova je zadaća pretvaranje poduzetničkih ideja u poduzetničke projekte čiji su nositelji osobe koje žele bilo koju vrstu vlastitog poslovanja (obrt, trgovačko društvo, OPG). Vizija PINS-a je postati konkurentna razvojna institucija, koja će svojim djelovanjem na području Gorskog kotara postati nezaobilazan čimbenik razvoja. Misija PINS-a je kontinuiranom edukacijom svojih djelatnika, stečenim znanjem i iskustvom osmišljavati razvojne projekte u Gorskom kotaru, promovirati i poticati održivi razvoj te razvoj malog i srednjeg poduzetništva u svrhu smanjenja depopulacije Gorskog kotara Kvaliteta savjetodavnih usluga u PINS-u osigurana je i uvedenim certifikatom kvalitete ISO9001:2008. Usmjereni smo ka financiranju iz fondova EU, pružanju usluga svim poduzetnicima, a pripremamo i osnivanje Poduzetničkog inkubatora, predstavljajući ovu instituciju naglasio je Danijel Bertović, predsjednik Uprave.

Usluge PINS-a uključuju izradu poslovnih/investicijskih planova, izradu EU projekata, pomoć u implementaciji EU projekata, pronalaženje izvora financijskih sredstava, poslovna povezivanja – matchmaking, savjetodavnu pomoć, administrativne usluge, terenske obilaske poduzetnika, organizaciju nastupa na sajmovima, izradu projekata ruralnog i održivog razvitka, edukaciju poduzetnika, poslovnu strategiju i organizacijski razvoj, marketing mikro poduzeća, pronalaženje prostornih rješenja, ispitivanje poduzetničkog potencijala, organizaciju konferencija i drugo.

Svakodnevna interaktivna komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci s različitim subjektima, među kojima su i potporne poduzetničke institucije, jedna su od redovitih aktivnosti Zavoda, rekao je je ravnatelj Begović. Zavod kao središnja javna ustanova pruža podršku poduzetnicima i obrtnicima putem njihovih udruga, komora kao i putem suradnje s Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima.

Osobito je važna svekolika podrška mikro i malim poslodavcima kako bi usklađeno te na učinkovit i djelotvoran način organizirali i provodili mjere zaštite na radu. U Hrvatskoj je najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, 76.827 subjekata djeluje u obrtu i slobodnim zanimanjima. Navedena struktura poslovnih subjekata u našoj zemlji obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i brojnih negativnih posljedica, a time i velikih troškova koje može uzrokovati neprovođenje odgovarajuće zaštite na radu, istaknuo je ravnatelj Begović.

Besplatno savjetovalište „ZNR 3u1“, Otvorena vrata Zavoda u većim sredinama, organizacija Info dana u suradnji s Obrtničkim komorama „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!“ u različitim područjima Hrvatske, mogućnost besplatnog sudjelovanja u različitim edukativnim programima „Zaštiti se znanjem!“, program edukacije početnika u poduzetništvu i osnivanju obrta „Za siguran poduzetnički korak“ i niz drugih korisnih sadržaja samo su jedan dio usluga koje poduzetnicima i obrtnicima svakodnevno pruža Zavod za unapređivanje zaštite na radu, ne samo u svojem sjedištu već neposredno na terenu.

Na razini EU potiče se šira primjena internetskih interaktivnih alata za procjenu rizika. U Hrvatskoj su u tijeku, uz pomoć Europske agencije za zaštitu na radu, aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika kod mikro i malih poduzetnika, kako bi im se omogućila na jednostavan način primjena postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. Pored toga Zavod je pripremio aplikaciju za procjenu rizika RISKO namijenjenu kao pomoć srednjim i velikim tvrtkama, kako bi se pružila mogućnost poslodavcima za lakšu izradu najvažnijeg dokumenta u zaštiti na radu kao i njegovo redovito ažuriranje.

Radna snaga u Europskoj uniji i Hrvatskoj sve je starija, uvjeti za odlazak u mirovinu se mijenjaju, duži ostanak u svijetu rada je realnost, već sada osjeća se nedostatak radnika pojedinih zanimanja i u većini sektora, pa sve to upućuje na nužnost osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka kao i potrebu skrbi o zdravlju ne samo u radnoj već i životnoj sredini. Prva nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ i europska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je da se djeluje u svakoj radnoj sredini na sprječavanju ozljeda na radu i bolesti povezanih s radom, te da se istakne važnost prevencije rizika tijekom cijelog radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima, posebno u mikro, malim tvrtkama te obrtima kako bi praktično koristili informacije i primijenili dobru praksu prilagođavanja rada pojedinačnim sposobnostima radnika, rekao je ravnatelj Begović.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Razvojne agencija PINS dogovorili su daljnju suradnju na informiranju, savjetovanju i edukaciji poduzetnika na području Gorskog kotara iz područja zaštite na radu, te obostrano iskazali interes za sudjelovanje u projektima koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda.