Udruženje obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine

PODIZATI SVIJEST O RIZICIMA I PREVENCIJI

Upoznavanje Udruženja obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine s brojnim aktivnostima Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao javne ustanove, informiranje o problematici s kojom se susreću obrtnici u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu te daljnja suradnju bile su teme radnog susreta Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda i Vedrane Tonković, tajnice Udruženja obrtnika.

Predstavljajući Udruženje, tajnica Tonković istaknula je da u jedanaest cehova djeluje 570 obrtnika, među kojima su najzastupljeniji oni u području ugostiteljstva i trgovine, te proizvodnim i uslužnim djelatnostima i intelektualnim uslugama.

Redovito praćenje primjene propisa u području zaštite na radu, njihova ažurna i pregledna objava, davanje stručnih mišljenja, svakodnevna interaktivna komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, kao i kontinuirani radni sastanci u radnim sredinama s ključnim dionicima, jedna su od uobičajenih aktivnosti Zavoda, koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i praktično otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu, ukazao je ravnatelj Begović. Svaka ozljeda na radu mora se analizirati, utvrditi uzroke i propuste, provesti edukaciju svih dionika, te provedbom mjera prevencije i postupanjem isključiti ponavljanje.

Tijekom susreta razgovaralo se o brojnim aktivnostima Zavoda umjerenim na pružanje podrške poduzetnicima i obrtnicima putem njihovih udruga, komora kao i suradnji s Razvojnim agencijama, Poduzetničkim centrima i Poduzetničkim inkubatorima, kao potpornim poduzetničkim institucijama. Značajno je da je u svojem izvješću o strateškom okviru EU o zdravlju i sigurnosti na radu 2014.-2020. Europski parlament skrenuo pozornost Europske komisije na važnost provedbe, poštovanja i izvršenja zakonodavstva u području sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu kao i na niz povećanih ili novih rizika. Pri tome se naglašava potreba zaštite svih radnika bez obzira na veličinu poslodavca, vrstu posla ili vrstu radnog angažiranja. Zato je vrlo važna pomoć mikro i malim poslodavcima kako bi usklađeno te na učinkovit i djelotvoran način organizirali i provodili mjere zaštite na radu. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata u ožujku ove godine, najveći udio 47,6 posto ili 70.896 aktivnih subjekata zapošljavalo od jednog do devet radnika, dok je onih s 10 do 49 zaposlenih bilo 7,6 posto ili 11.389. Pored toga, krajem ožujka ove godine u Hrvatskoj je bilo i 76.827 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima. Struktura poslovnih subjekata u našoj zemlji obvezuje nas u Zavodu kao javnoj ustanovi na pružanje svih oblika praktične i neposredne potpore poduzetnicima i obrtnicima u provedbi propisa i mjera zaštite na radu uz istovremeno očuvanje temeljnih načela sigurnosti radi prevencije rizika na radu i brojnih negativnih posljedica, a time i velikih troškova, istaknuo je ravnatelj Begović.

Besplatno savjetovalište ZNR 3u1, Otvorena vrata Zavoda „U službi poduzetnicima i radnicima„ , organizacija Info dana u suradnji s Obrtničkim komorama „zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu !“ u različitim područjima Hrvatske, mogućnost sudjelovanja u različitim edukativnim programima „Zaštiti se znanjem !“ bez dodatnih troškova, edukacija početnika u poduzetništvu i osnivanju obrta „ „Za siguran poduzetnički korak „ i niz drugih korisnih sadržaja samo su jedan dio usluga koje poduzetnicima i obrtnicima svakodnevno pruža Zavod za unapređivanje zaštite na radu, ne samo u svojem sjedištu već diljem zemlje.

Na razini EU kampanjama se podiže svijest o rizicima i potrebi širenja internetskih interaktivnih alata za procjenu rizika. U Hrvatskoj su u tijeku, uz pomoć Europske agencije za zaštitu na radu, aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika kod mikro i malih poduzetnika, kako bi im se omogućila na jednostavan način primjena postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem. Pored toga Zavod je pripremio aplikaciju za procjenu rizika RISKO namijenjenu kao pomoć srednjim i velikim tvrtkama.

Tajnica Udruženja obrtnika grada Crikvenice i Vinodolske općine Vedrana Tonković, izrazila je potporu aktivnostima Zavoda kojima se pruža konkretna pomoć  poduzetnicima i obrtnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu, te je iskazala poseban interes za sudjelovanje u provedbi različitih programa Zavoda. Naznačila je da je značajan broj članova udruženja prilikom izrade osnovnog dokumenta u području zaštite na radu, procjene rizika, angažirao korištenje vanjske usluge pa u tom djelu postoji potreba za neposredno informiranje i upoznavanje s načinom izrade tog dokumenta.

Provedbom niza aktivnosti i suradnjom socijalnih partnera u okviru prve Nacionalne kampanje u Republici Hrvatskoj „STOP ozljedama na radu“, moguće je doprinijeti poboljšanju i unapređenju radnih uvjeta, smanjiti broj i stopu ozljeda na radu, ostvariti povećanje produktivnosti i konkurentnosti, smanjiti troškove i gubitke poslovnih subjekata, te očuvati zdravstveni i mirovinski sustav.

U EU i Hrvatskoj radna snaga sve je starija, uvjeti za odlazak u mirovinu se mijenjaju, duži ostanak u svijetu rada je realnost, već sada osjeća se nedostatak radnika pojedinih zanimanja i u većini sektora, pa sve to upućuje na nužnost osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka kao i potrebu skrbi o zdravlju ne samo u radnoj već i životnoj sredini. Aktualna Europska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je da se istakne važnost sprječavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima, posebno u mikro, malim tvrtkama te obrtima kako bi praktično koristili informacije i primijenili dobru praksu prilagođavanja rada pojedinačnim sposobnostima radnika, rekao je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Udruženja obrtnika Grada Crikvenice i Vinodolske općine dogovorili su daljnju suradnju na informiranju, savjetovanju i edukaciji obrtnika iz područja zaštite na radu. Ravnatelj Begović sastao se i s Irenom Gašparović, ravnateljicom Gradskog društva Crvenog križa Crikvenice kojom prilikom se razgovaralo o suradnju Zavoda s nacionalnom središnjicom i lokalnim organizacijama Crvenog križa u Hrvatskoj.