Radničko vijeće -istek mandata

Odredbom članka 144. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), propisano je da se radničko vijeće bira na izborno razdoblje od četiri godine od dana objave konačno utvrđenih izbora.

Drugim riječima, mandat radničkog vijeća traje do isteka roka iz članka 144. Zakona, i time prestaje, što znači da time prestaju ovlaštenja toga radničkog vijeća, uključujući i ovlaštenje da sukladno članku 3. stavku 1. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (Narodne novine br. 3/16, 52/17 i 138/20) donese odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće.

Pravilnikom o postupku izbora radničkog vijeća je, sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o radu, propisan i uređen postupak slobodnih i neposrednih izbora radničkih predstavnika, tajnim glasovanjem i to, osobnim izlaskom na biračko mjesto ili putem pošte, kao i korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija u provođenju svih sastavnih dijelova toga izbornog postupka.

Slijedom navedenog, u slučaju kada je izborno razdoblje određenog radničkog vijeća prestalo, a ono nije u roku i na način propisan člankom 3. Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća donijelo odluku o raspisivanju redovitih izbora, niti su nastupile pretpostavke iz članka 4. istog Pravilnika, za raspisivanje izvanrednih izbora, mišljenja smo da se izbori za radničko vijeće mogu provesti prema postupku propisanom člankom 2. citiranog Pravilnika, koji se na odgovarajući način primjenjuje i u ovome slučaju.