Zajednički nastup ovlaštenih osoba na tržištu u vezi ispitivanja radnog okoliša

Prema odredbi članka 9. stavka 2. Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša (Narodne novine, br. 16/16 i 120/22), ako ovlaštena osoba iznimno povjeri ispitivanje pojedinog čimbenika radnog okoliša drugoj ovlaštenoj osobi koja ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij, obvezna je uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik (izvještaj) druge ovlaštene osobe koja je obavila to ispitivanje. Iz navedene odredbe vidljivo je da se ista odnosi na slučajeve kada je za provođenje ispitivanja potrebna usluga znanstveno istraživačkog laboratorija, a važno je naglasiti da je u navedenoj odredbi propisano da je ovlaštena osoba obvezna uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik (izvještaj) druge ovlaštene osobe koja je obavila to ispitivanje, što znači da ovlaštena osoba može samo u okviru svog ovlaštenja povjeriti obavljanje poslova drugoj ovlaštenoj osobi koja ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij.

Smisao odredbe članka 9. stavka 2. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša je taj da ako ovlaštena osoba unutar svojega ovlaštenja ne može ispitivati određene čimbenike radnog okoliša iz razloga što nema tehničku opremu za ispitivanje tih čimbenika, može iznimno povjeriti to ispitivanje drugoj ovlaštenoj osobi koja navedenu opremu posjeduje unutar svojeg znanstveno-istraživačkog laboratorija. To, naravno, ne znači da osoba koja ima ovlaštenje za ispitivanje npr. fizikalnih čimbenika radnog okoliša može uz vlastiti zapisnik priložiti i zapisnik osobe ovlaštene za ispitivanje kemijskih čimbenika radnog okoliša, jednostavno zato što ispitivanje kemijskih čimbenika nije unutar ovlaštenja osobe ovlaštene za ispitivanje fizikalnih čimbenika, temeljem kojeg ovlaštenja je ugovorila ispitivanje samo fizikalnih čimbenika.

Iz navedenog proizlazi da svaka ovlaštena osoba može obavljati ispitivanja samo i jedino onih čimbenika radnog okoliša za koje posjeduju ovlaštenje, a ako postoji potreba odnosno zakonska obveza ispitivanja drugih čimbenika radnog okoliša, tada poslodavac mora ugovoriti ispitivanje tih drugih čimbenika s drugom ovlaštenom osobom koja za ta ispitivanja ima ovlaštenje.

Uvažavajući navedeno, ovlaštena osoba koja ima npr. samo ovlaštenje za ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu, ne može za ispitivanje kemijskih čimbenika u radnom okolišu angažirati kao kooperanta drugu ovlaštenu osobu koja ima ovlaštenje za ispitivanje istih.

Napominjemo da je Pravilnik o ovlaštenjima za obavljanje poslova zaštite na radu donesen s ciljem da poslove zaštite na radu obavljaju ovlaštene osobe (osobe koje su na temelju ispunjavanja propisanih uvjeta, za obavljanje istih dobile ovlaštenje).

Ako pak dvije ili više ovlaštenih osoba (dva ili više ponuditelja) zajednički nastupaju na tržištu u svrhu dobivanja poslova i ako u okviru zajedničkog ugovora svaka ovlaštena osoba (svaki ponuditelj) obavlja poslove u okviru svoga ovlaštenja te o provedenim ispitivanjima izdaje propisane zapisnike, takav zajednički nastup nije u suprotnosti s propisima zaštite na radu.