Razlika rada na daljinu od rada na izdvojenom mjestu rada

Za razliku od rada na izdvojenom mjestu rada, rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko komunikacijske tehnologije, na način da radnik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika.

Dakle, poslodavcu nije poznato mjesto gdje će se takav rad obavljati, zbog čega poslodavac ne može primijeniti propise iz zaštite na radu koje se odnose na konkretno mjesto rada, primjerice Pravilnik o izradi procjene rizika, Pravilnik o zaštitu na radu za mjesta rada i dr.

Nadalje, obzirom da kod rada na daljinu radnik samostalno određuje gdje će taj rad obavljati,  na fleksibilniji način moguće je ugovarati osiguranje sredstva rada i naknade troškova za takvu vrstu rada. Naime, takva obveza poslodavca je isključena, osim ako se dogovorom ugovornih strana nije ugovorila.

Obzirom da se radi o izrazito fleksibilnom obliku rada, za rad na daljinu nije predviđena mogućnost iz članka 17.c Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) za privremenim radom na izdvojenom mjestu rada radi usklađivanja radnih i obiteljskih obveza te osobnih potreba radnika, a tiče se okolnosti koje su povezane s trudnoćom ili roditeljskim obvezama radnika te sa zdravstvenim stanjem radnika odnosno člana obitelji ili kućanstva.