Ugovor o dodatnom radu

Sukladno odredbi članka 18.b Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/1, 98/19 i 151/22) ugovor o dodatnom radu može se sklopiti na određeno ili na neodređeno vrijeme, pri čemu se istim ne smije ugovoriti radno vrijeme u trajanju dužem od osam sati tjedno.

Ako je raspored radnog vremena u dodatnom radu utvrđen kao nejednaki, tjedno radno vrijeme u dodatnom radu smije biti duže od osam sati tjedno, ali ne duže od 16 sati tjedno, uključujući i prekovremeni rad kada je ovim Zakonom dozvoljen.

Nadalje, ako je radno vrijeme iz ugovora o dodatnom radu nejednako raspoređeno, razdoblje takvog rasporeda ne može biti kraće od mjesec dana niti duže od jedne godine, te tijekom tako utvrđenog rasporeda, radno vrijeme mora odgovarati radnikovom ugovorenom radnom vremenu. Ujedno u navedenom slučaju, radnik u dodatnom radu u svakom razdoblju od četiri uzastopna mjeseca (kolektivni ugovor 6 mjeseci) ne smije raditi duže od prosječno osam sati tjedno, uključujući i prekovremeni rad kada je ovim Zakonom dozvoljen, pri čemu se razdoblja godišnjeg odmora i privremene nesposobnosti za rad ne uračunavaju u razdoblje od četiri mjeseca, odnosno šest mjeseci.