Rok za dostavu uvjerenja / potvrde

Zakon o radu ne sadrži podatak o tome u kojem roku je radnik dužan dostaviti navedeno uvjerenje/potvrdu ili dati suglasnost za pribavljanje potrebnog dokaza od strane nadležnog tijela, no mišljenja smo da je navedeno potrebno učiniti već prilikom sklapanja ugovora o radu, odnosno prije početka rada radnika, odnosno za one radnike koji već rade kod poslodavca odmah, uzimajući u obzir vrijeme potrebno za izdavanje takvih uvjerenja/potvrda od strane nadležnog suda ili tijela.