Važenje uvjerenja / potvrde

Zakon o radu, kao ni drugi propis ne sadrži odredbu o vremenskom važenju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak ili potvrde iz kaznene evidencije. Stoga je poslodavac nakon pribavljanja dokaza da ne postoji zapreka za rad s djetetom ili maloljetnikom za određenog radnika ispunio svoju zakonsku dužnost u smislu pribavljanja potrebnih dokaza.

Međutim, imajući u vidu zakonske odredbe koje jasno propisuju obvezu poslodavca da uvijek vodi računa o tome da kod osobe koja je u redovitom kontaktu s djetetom i maloljetnikom ne postoji neka od navedenih zapreka te dužnost poslodavca da onemogućiti takvoj osobi kontakt s djetetom ili maloljetnikom, poslodavac može periodički, prema vlastitoj prosudbi tražiti ove dokaze. Za slučaj saznanja da je kod određenog radnika naknadno ili kasnije nastupila neka od navedenih zapreka, poslodavac bi morao ponoviti svoj zahtjev za dostavom potrebnog dokaza ili davanjem suglasnosti.