Rok za imenovanje druge osobe za zaštitu dostojanstva

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu propisana je obveza poslodavaca da usklade pravilnike o radu s odredbama Zakona.

Budući da se postupak i mjere zaštite dostojanstva, osim posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, uređuju pravilnikom o radu, rok za imenovanje druge osobe za zaštitu dostojanstva kod poslodavca koji zapošljava najmanje 75 radnika će se određivati prema roku za usklađivanje pravilnika (šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona).