Ručna pila

 • Prije upotrebe ručne pile pročitati upute proizvođača!

Ručna pila s uputom (foto:zuznr)

RIZICI PRI RADU:

 • List pile (porezotine)
 • Puknuće lista pile (ozljede oka, dijelova tijela)
 • Pad pile
 • Odlijetanje čestica (piljevina, iverje, špene i sl.)

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

 • Izabrati pilu koja odgovara materijalu koji treba rezati
 • Provjeriti je li list pile na mjestu te dovoljno zategnut i napet
 • Ne smije biti napuknuća
 • Zaštitni okvir mora biti po cijeloj dužini lista ručne pile, osim dijela kojim se reže. Okvir mora na siguran način sprečavati iskakanje puknutog lista pile ili njegovih dijelova te ne smije biti iskrivljen i oštećen
 • Drška pile ne smije biti onečišćena masnoćama i drugim materijalima koji mogu izazvati klizanje pile u ruci
 • Prekomjerni pritisak pilom može izazvati pucanje lista pile
 • Tijekom rezanja, treba prevlačiti čitavu dužinu pile preko materijala koji se reže pri čemu pokret natrag treba biti laganiji, tj. uz upotrebu manje sile
 • Ne postavljati ruku u blizini reznog mjesta. Kod upotrebe većih pila, koristiti obje ruke tako da se jednom rukom drži drška pile dok se drugom pridržava gornji dio okvira pile
 • Pri rezanju neravnog materijala moraju se koristiti zaštitne naprave za sprečavanje okretanja, odnosno prevrtanja materijala
 • Koristiti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu
 • Pod oko mjesta rada mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav
 • Po završetku rada treba očistiti mjesto rada od otpadaka te objesiti pilu na zid ili neki drugi adekvatni nosač

PREUZMITE PDF: Ručna pila