Prevencija i upravljanje temelj učinkovite zaštite na radu

U  radnom posjetu Uljanik grupi u Puli boravio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima, Muhidinom Omerdićem, voditeljem Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize i Antoniom Jaićem, stručnim savjetnikom te je tom prilikom razgovarao s Hrvojem Markulinčićem, direktorom Poslovno informacijskih sustava, Goranom Pikotom, rukovoditeljem ljudskih resursa i ravnateljem Učilišta Uljanik, Serđom Lorencinom, rukovoditeljem Službe zaštite na radu, Draganom Perešom, rukovoditeljem poslova zaštite i općih poslova, Zoranom Stojkovićem, rukovoditeljem održavanja i energetike, Mariom Planincem, rukovoditeljem montaže i Borisom Veljkovićem, rukovoditeljem izrade.

Uljanik je osnovan 1856. godine i ove godine obilježava 160 godina postojanja, uspješnog rada te razvoja. Predstavnici Uljanik grupe koja u sedam pravnih subjekata zapošljavanja oko 4200 radnika upoznali su predstavnike Zavoda sa stanjem, organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu u okviru Uljanik grupe. Uprava u suradnji sa zaposlenima u skladu s misijom i postavljenim ciljevima ulaže dodatne napore na unapređivanju zaštite na radu. Od 2011. do 2015. godine na razini cijele grupe bilježi se smanjenje broja ozljeda na radu. Uvedena je dobra praksa te se svaka ozljeda na radu  analizira, utvrđuju se uzroci i propusti te se na osnovu analize studije slučaja djeluje preventivno i edukativno. Sastavni dio procjene rizika je plan mjera, rokovi i odgovornost kao i upute o radu na siguran način, a putem unutarnjeg nadzora svakodnevno se provjerava primjena mjera zaštite na radu. U cilju podizanja razine zaštite na radu Uljanik grupa uvela je i certificirala sustav upravljanja zaštitom zdravlja i zaštitom na radu OHSAS 18001:2007 koji je integriran s ranije uvedenim sustavima upravljanja ISO. Predstavnici Uljanik  grupe istaknuli su da u cilju integriranja u radni proces osoba s invaliditetom i radnika sa smanjenom  radnom sposobnošću prilagođavaju određena radna mjesta radnim mogućnostima takvih radnika. Posebno je istaknut model upravljanja zdravljem radnika u okviru kojega tvrtka posreduje u osiguranju dostupnosti  specijalističkih zdravstvenih usluga, rehabilitacije, terapeutskih postupaka i slično, čime se istovremeno i skraćuje vrijeme izostanaka radnika s posla te ostvaruju uštede. U razdoblju visokih temperatura organizacija rada u okviru Uljanik  grupe je prilagođena zaštiti zdravlja na radu.

Tijekom razgovora posebno je naglašen značaj prevencije koji uz kvalitetnu procjenu rizika, uključuje i oblikovanje mjesta rada, način obavljanja poslova i učinkovito upravljanje zaštitom, kao i podizanje razine svijesti o važnosti zaštite na radu radnicima, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, ovlaštenicima  poslodavca i rukovodećem timu. Dobra zaštita na radu doprinosi  smanjenju  ozljeda i bolovanja, većoj produktivnosti i učinkovitosti u poslovanju. To je moguće postići i stalnim usavršavanjem osposobljavanja radnika za rad na siguran način i jačanjem unutarnjeg  nadzora kod poslodavca.

posjet Uljaniku (foto:zuznr)

Kako je Zavod i poveznica između zakonodavca i krajnjih dionika u provedbi mjera zaštite na radu jedna od tema razgovora odnosila se i na područje  praktične primjene zakona i propisa, u vezi čega je Zavod sačinio i provodi odgovarajuću širu anketu. Temeljita  i stručna analiza omogućit će realnu procjenu potrebe prilagodbe određenih propisa, odnosno informiranja i stručnog usmjeravanja u cilju njihove praktične primjene.

Predstavnici Uljanik grupe ukazali su na određene probleme procjene, utvrđivanja i rok prijave teških ozljeda na radu Inspektoratu rada kao i  prekršajne i postupke priznavanja ozljeda na radu od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Zavod će u okviru svojih redovitih aktivnosti i radnih susreta s predstavnicima drugih institucija prezentirati određene prijedloge koji su usmjereni na savjetovanje te učinkovitije, preciznije i brže postupanje.

Na sastanku su razmijenjena i mišljenja vezana za stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i predloženo uvođenje sustava njihovog licenciranja, novi način informiranja opće javnosti o zaštiti na radu, većoj mogućnosti razmjene znanja putem primjera dobre prakse zaštite na radu u okviru pojedinih djelatnosti kao i potrebi edukacije za siguran rad različitih dionika počevši od najranije životne dobi, tijekom redovnog obrazovanja sve do ulaska u svijet rada kao i za vrijeme njegovog trajanja. Na ovom području obostrano je iskazan interes za daljnju suradnju u realizaciji određenih programa edukacije.

Predstavnici Uljanik grupe upoznati su i s europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“  2016.-2017. koja je usmjerena na održiv rad te sigurnost i zdravlje na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage i produljenja radnog vijeka. Zato je nužno ukazivati na  značaj i potrebu dobrog upravljanja  sigurnošću i zdravljem  na radu  te sprječavanje rizika tijekom cijelog radnog vijeka.

posjet Uljaniku (foto:zuznr)

Pored toga, na sastanku je naglašeno da je  ukupan broj ozljeda na radu  u Republici Hrvatskoj potrebno  smanjivati i redovitim i inovativnim aktivnostima pri čemu se očekuje aktivno sudjelovanje svih poslodavaca i njihova suradnja s predstavnicima radnika, sindikatima, stručnjacima zaštite na radu, specijalistima medicine rada i sporta u okviru predstojeće nacionalne kampanje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu pod nazivom “STOP ozljedama na radu”.Uz informiranje, edukaciju i motivaciju zaposlenih nužno je osiguranje propisanih uvjeta rada i zaštitne opreme kao i dužna pažnja i odgovornost svakog pojedinca prilikom izvođenja radnih postupaka kao sastavni dio prevencije potencijalnih rizika i ozljeda na radu pa je i moto ove kampanje “Zaštita na radu je i moja odgovornost!”.

Zaštita na radu neizostavni je dio poslovnog planiranja, upravljanja ljudskim resursima i skrbi o radnicima, a uz napore svih čimbenika i kvalitetan socijalni dijalog moguće je kontinuirano  unapređivati zaštitu na radu i zdravstveno stanje radnika kako bi stvorili potrebne preduvjete za njihovu radnu aktivnost do ostvarivanje prava na punu mirovinu, zaključeno je na radnom susretu predstavnika Uljanik grupe i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.