S radnicima Čistoće na terenu: Angažirano provoditi mjere prevencije

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu pridružili su se jutarnjoj smjeni radnika Čistoće, u novozagrebačkom naselju Središću, u društvu Jasmine Zuber Majerić, direktorice Sektora operative, Ivane Čičak, rukovoditeljice Službe odvoza otpada te Hrvoja Volarića, rukovoditelja Službe zaštite na radu, zaštite imovine i higijensko-sanitarnih poslova. Informirali su se o uvjetima i organizaciji rada, problemima s kojima se radnici svakodnevno susreću u radu, te provedbi mjera i aktivnosti zaštite na radu.

Briga o čistoći javnih prometnih površina i gospodarenje otpadom osnovna je djelatnost Čistoće s oko 1500 djelatnika, od čega je njih preko 90 posto zaposleno na operativnim poslovima. Riječ je o tvrtki Zagrebačkog holdinga koja ima dugu tradiciju obavljanja komunalnih poslova na području grada budući da korijeni gradskog poduzeća datiraju iz 1923. godine. Godine 1947. oformljeno je poduzeće Čistoća Zagreb koje kasnije prelazi u ustanovu sa samostalnim financiranjem.

Danas Čistoća na području grada Zagreba obavlja čitav niz aktivnosti važnih za svakodnevno normalno funkcioniranje grada, bilo da se radi o poslovima skupljanja i prijevoza otpada, skupljanja otpada s ,,divljih odlagališta”, čišćenja i pranja javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), pražnjenja košarica za otpatke u pješačkoj zoni, te poslova održavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima u zimskom razdoblju. Tu su i usluge skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kroz odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, spremnika na javnim površinama te odvojeno skupljanje krupnog komunalnog otpada.

U stvari teško je zamisliti kako bi izgledao bilo koji dan u gradu Zagrebu bez usluga koje Čistoća pruža stanovnicima hrvatske metropole. U tome da sve bude obavljeno kvalitetno i po standardima svakako pomaže uvedeno Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i okolišem ISO 14001:2015. Istaknuto je da tvrtka ulaže kontinuirane napore u stalno unapređenje mjera zaštite na radu o čemu svjedoči uveden Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007, te provodi niz projekata u cilju osiguranja cjelovitog gospodarenja otpadom. Kontinuirano se ostvaruju programi suradnje sa zagrebačkim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području gospodarenja otpadom, smanjivanja zagađenja okoliša uvođenjem novih vrsta goriva te smanjivanja buke i potrošnje goriva.

Tijekom razgovora s predstavnicima Zavoda, radnici Čistoće skrenuli su pozornost na probleme s kojima se susreću u svom svakodnevnom radu – od visokog rizika u prometu, izloženosti različitim nepovoljnim vremenskim uvjetima, do ne susretljivosti građana koji odlažu otpad na neodgovarajući način na gradskim ulicama ili drugim javnim površinama. Veliki problem za radnike koji rade na poslovima prikupljanja i odlaganja otpada predstavljaju i biološke, odnosno kemijske štetnosti.

Ravnatelj Begović naglasio je da je učinkovito upravljanje izloženosti opasnim tvarima moguće samo ako su svi na mjestu rada dobro informirani o rizicima i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se oni spriječili. Glavni čimbenik postizanja uspjeha, u sprečavanju nesreća i bolesti povezanih s radom, stvaranje je kulture prevencije rizika, tako da svi razumiju da su sigurnost i zdravlje važni za organizaciju u cjelini. Prilika je i potreba da se svi poslodavci, njihovi ovlaštenici, sindikati, radnička vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnici i stručnjaci za zaštitu na radu i u sektoru komunalnih djelatnosti aktivno uključe u europsku kampanju „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, dodatno analizirajući rizike i poduzimajući potrebne mjere prevencije, u svakoj radnoj sredini, kako bi spriječili nastanak profesionalnih i drugih bolesti ili ozljeda na radu.

Pored toga, izloženost ergonomskim faktorima rizika predstavlja jedan od glavnih problema u pogledu sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima u Europskoj uniji. Učestalo izlaganje tim rizicima može uzrokovati mišićno-koštane poremećaje, jednu od najozbiljnijih i najrasprostranjenijih bolesti povezanih s radom koja dovodi do dugotrajnih bolovanja i velikih troškova. Prema rezultatima ankete o radnoj snazi iz 2013. godine, mišićno-koštani poremećaji danas su najčešći tip zdravstvenih problema povezanih s radom i osnovni uzrok izostajanja s posla. Zato su primjeri dobre prakse prevencije iz pojedinih hrvatskih tvrtki, uz sudjelovanje stručnjaka kineziologije, kvalitetan smjer promicanja i širenja pozitivnih iskustava i rezultata, naglašeno je tijekom razgovora.

Aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu imaju za cilj osnažiti odgovornost i naglasiti značaj aktivne i angažirane uloge najviše razine menadžmenta u tvrtkama i ustanovama, u planiranju i provedbi mjera zaštite na radu, kao i njihovu podršku i suradnju sa stručnjacima zaštite na radu i radničkim predstavnicima u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva.

Dobra zaštita na radu i upravljanje rizicima doprinosi očuvanju radne sposobnosti radnika od početka do završetka radnog vijeka, njezini učinci vezani su za brojna druga područja te imaju izravan utjecaj na kvalitetu života i zdravstveno stanje pojedinca te izdatke zdravstvenog sustava i u trećoj životnoj dobi, naglasio je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović. Zato je nužno jačati svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja ne samo u radnoj već i životnoj sredini, kao nerazdvojnog dijela javno-zdravstvenog programa.

Na području prikupljanja i odlaganja komunalnog otpada i sami građani mogu pomoći radnicima komunalnih tvrtki koji svakodnevno brinu o čistoći naselja i okoliša, pridržavajući se određenih pravila i uputa te doprinoseći njihovom lakšem i sigurnijem obavljaju teških poslova, rečeno je tijekom susreta.