Obilazak mjesta rada na zagrebačkim prometnicama: Za sigurno radno okruženje

Tijekom obilaska radova na izvođenju zamjene asfaltnog zastora kolnika ulice Bijenik, u sjevernom dijelu Zagreba, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu, u pratnji Mirka Klarića, rukovoditelja Službe općih poslova i stručnjaka zaštite na radu u Zagrebačkim cestama, upoznali su se s tijekom, provedbom i organizacijom radova, te informirali o mjerama prevencije i provedbi zaštite na radu.

Predstavljajući organizaciju posla koju će Zagrebačke ceste, kao podružnica Zagrebačkog holdinga za upravljanje, održavanje i zaštitu cesta, obaviti tijekom ljetnih mjeseci, Mirko Klarić je ukazao na iznimno široki opseg radova i aktivnosti ove tvrtke. Navedeno uključuje brigu o preko 2.500 kilometara cesta na području grada Zagreba, a tu su i dvije asfaltne baze za proizvodnju i recikliranje asfalta, te održavanje vertikalne i horizontalne prometne signalizacije i opreme na ukupnoj cestovnoj mreži, te na više od 450 lokacija na semaforskim uređajima. Zagrebačke ceste osim održavanja cestovnih objekata i mostova, i to za 94 mosta raspona preko 10 metara i 7 velikih mostova, sudjeluju u izradi programa i izvedbi radova malih komunalnih akcija po gradskim četvrtima, saniraju prijekope i oštećenja cesta nakon polaganja komunalnih instalacija ili izvođenja drugih radova kojima se oštećuju prometnice te postavljaju privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na cestama. Posla je, dakle, puno, a on se odrađuje na kvalitetan način o čemu svjedoči i jamstvo kvalitete izvedenih radova osigurano sustavom upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 standardima, a da bi sve bilo obavljeno kako treba i na vrijeme trenutno brine između 400 i 450 radnika Zagrebačkih cesta na zagrebačkim prometnicama.

Iako su ovogodišnji vremenski uvjeti u ljetnim mjesecima za sada nešto „lakši“ u odnosu na, primjerice, prethodnu godinu kada su se radovi odvijali i na temperaturama višim od 40 stupnjeva u hladu, tijekom polaganja asfalta temperature ipak dosežu preko 180 stupnjeva pa je iznimno važno prilagoditi rad radnika, te utvrditi mjere prevencije i zaštite na radu na otvorenim prostorima u ljetnim mjesecima. U tom smislu Zavod za unapređivanje zaštite na radu, svake godine na svojim web stranicama, objavljuje preporuke za siguran rad u uvjetima visokih temperatura. U cilju očuvanja zdravlja, radne sposobnosti i optimalne učinkovitosti prilikom izloženosti visokim temperaturama, važno je upozoriti kako toplina utječe na ljudski organizam, kao i na mehanizam nastanka toplinskog udara, moguće zdravstvene posljedice pri radu na visokim temperaturama, način pružanja prve pomoći te mjere zaštite pri radu u takvim uvjetima.

Prema jednom istraživanju koje je provela američka agencija za zaštitu na radu, naročito rizična populacija kada su u pitanju zdravstveni problemi izazvani visokim temperaturama su radnici bez iskustva, koji se prvi puta susreću s poslovima na otvorenom. Zbog toga je važno dobro informirati radnike, primjereno pristupiti organizaciji posla i primjeni svih mjera zaštite na radu.

Predstavnici Zavoda i ovom prilikom naglasili su značaj postizanja i održavanja rada bez nezgoda, ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom,  a što je moguće ostvariti kvalitetnom izradom procjene rizika i dosljednom provedbom mjera, osposobljavanjem radnika za rad na siguran način, redovitim unutarnjim nadzorom te suradnjom neposrednih rukovoditelja kao ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu i radnika te stručnjaka za zaštitu na radu.

Nacionalna kampanju „STOP ozljedama na radu“ i europska kampanja „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“, prilika su za podizanje razine svijesti o rizicima na mjestima rada te promicanje kulture prevencije u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja, kako bi se omogućilo sigurno radno okruženje, zaključeno je tijekom razgovora i obilaska radova na zagrebačkim prometnicama.