Samohodna kosilica

 • Prije upotrebe kosilice potrebno je pročitati upute proizvođača!

RIZICI PRI RADU:

 • Mehaničke opasnosti (zahvaćanje odjeće u pokretni mehanizam kosilice, kosilica može odrezati ruke i stopala)
 • Izlijetanje sitnih, kamenčića, grančica i drugih predmeta
 • Rizik od požara
 • Rizik od prevrtanja kosilice na neravnom terenu

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

 • Potrebno je izvršiti pregled kosilice prije upotrebe.samohodna kosilica
 • Obavezno je korištenje zaštitne opreme (odjeća uz tijelo, hlače s dugim nogavicama, zaštićene noge, stopala treba zaštititi s  cipelama koje imaju čeličnu kapicu na prstima, zaštitne naočale, rukavice).
 • Potrebno je korištenje maske ako se radi u prašini.
 • Motor se uključuje prema uputama, a ruke i stopala treba držati dalje od područja rezanja.
 • Kosilica se koristi na ravnom terenu.
 • Zabranjeno je povlačenje kosilice unatrag prema sebi.
 • Ako je loša vidljivost, potrebno je odgoditi košnju za drugi dan.
 • Kosilica se ne koristi po kiši ili u mokroj travi.
 • Rukovatelj je odgovoran za korištenje kosilice te za eventualne nezgode i ozljede koje nastanu na drugim osobama ili imovini.
 • Čišćenje se radi tek kada je uređaj ugašen, a servis obavlja isključivo kvalificirano osoblje.

 

PREUZMITE PDF: Samohodna kosilica