Odvijač

RIZICI PRI RADU:

 • Mehanički (ubodi, posjekotine, ogrebotine)
 • Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada na siguran način (npr. predmet obrade se može izmaknuti ako nije sigurno pričvršćen)
 • Udar električne struje

UPUTE ZA SIGURAN RAD:

odvijači

 • Odvijače treba koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.
 • Oštricu ili vrh alata ne usmjeravajte prema tijelu.
 • Predmet obrade treba biti na stabilnoj podlozi, nemojte ga držati u ruci.
 • Oštar alat uvijek dodajte oštricom okrenutom od primatelja alata.
 • Sigurno rukovanje odvijačem ostvaruje se upotrebom obje ruke.
 • U pogledu sigurnosti križni odvijači imaju prednost u odnosu na ravne jer je manja mogućnost izmicanja odvijača iz ležišta.
 • Kako bi se spriječilo izmicanje odvijača, treba paziti da su dimenzije odvijača prikladne zadatku.
 • Kod rada na električnim instalacijama i uređajima koristite samo odvijače koji imaju izolaciju dovoljnu za predviđeni radni napon.
 • Vrh odvijača treba biti čist kako bi se osiguralo dobro prianjanje.
 • Ne koristi odvijač s oštećenim vrhom ili drškom; tupi alat je opasan alat!
 • Odvijače s nezaštićenim vrhom ne treba nositi u džepovima već u odgovarajućim kutijama ili torbama.
 • Nemojte ostavljati odvijače na povišenim mjestima ili na podu prostorije.
 • Nemojte izlagati odvijače prekomjernim temperaturama jer će to izazvati njihovo oštećenje i umanjiti njihovu funkciju.
 • Za skidanje boje nemojte koristi odvijač.

 

PREUZMITE PDF: Odvijač