Sastanak s ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu

U suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca održan je radni  sastanak  s ovlaštenim osobama za obavljanje  poslova zaštite na radu kojem je bilo nazočno više od 90 predstavnika fizičkih i pravnih osoba. U ime Hrvatske udruge poslodavaca nazočne je pozdravio Boris Antunović, predsjednik Koordinacije za zaštitu na radu pri  Udruzi malih i srednjih poslodavaca.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznao  je prisutne s uočenim pojavama, obvezama i odgovornostima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu na unapređivanju zaštite na radu.

Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu  u Zavodu  govorio je o Vodiču ZUZNR za obavljanje nadzora nad radom ovlaštenih osoba i reviziju izdanih ovlaštenja te je ukazao na odredbe članka 99. Zakona o zaštiti na radu.

Nakon pitanja ovlaštenih osoba i odgovora koje su dali predstavnici Zavoda iskazano je zadovoljstvo radnim susretom te je zaključeno kako će se suradnjom i partnerskim odnosom između Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih osoba za obavljanje  poslova zaštite na radu promicati i unapređivati ovo značajno područje, a s ciljem očuvanja radne sposobnosti radnika, smanjenja broja ozljeda i profesionalnih bolesti te postizanjem ušteda u gospodarstvu.