Savjet ravnatelja: O primjeni propisa i mogućim poboljšanjima

Aktualni Zakon o zaštiti na radu, njegova dosadašnja primjena i moguća normativna poboljšanja bile su središnje teme radnog sastanka Savjeta ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u čijem radu na poziv ravnatelja na volonterskoj i dobrovoljnoj osnovi sudjeluju istaknuti stručnjaci različitih struka koji kontinuirano djeluju u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, radeći profesionalno u privatnom i javnom sektoru, državnoj upravi, zdravstvu, visokom obrazovanju i strukovnim udrugama.
Savjet ravnatelja ustrojen je kao mjesto okupljanja i suradnje s pojedincima i predstavnicima različitih organizacija u okviru kojeg se međusobnom razmjenom mišljenja i prijedlozima može pružiti konkretan doprinos unapređivanju sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Tijekom sadržajne i konstruktivne rasprave članovi Savjeta prezentirali su svoja iskustva te iznijeli prijedloge i sugestije vezane za poboljšanje određenih odredaba Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih propisa, što će Zavodu za unapređivanje zaštite na radu uz prethodno provedenu anketu o primjeni propisa, zatim rezultate nadzora rada ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu i analizu učestalih pitanja različitih dionika, poslužiti za oblikovanje konkretnih stajališta i prijedloga u normativnom području.
Ravnatelj Begović najavio je da Zavod priprema organizaciju okruglog stola na kojem će se nastaviti zajednički razgovor s drugim dionicima o ovoj temi.