U Zagrebu održano savjetovanje „Zaštita na radu – opasnosti, štetnosti, rizici i mjere prevencije“

Svi možemo pridonijeti da ukupni rezultati u području zaštite na radu budu bolji

Podizati svijest, širiti znanje i dobru praksu, razvijati kulturu zaštite na radu, stvarati zdravu i motivirajuću radnu sredinu, preventivnim mjerama očuvati radnu sposobnost radnika, spriječiti nesreće, ozljede, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom ciljevi su koje želimo ostvariti. I ovo današnje savjetovanje, naslovljeno „Zaštita na radu – opasnosti, štetnosti, rizici i mjere prevencije“, kao jedno u nizu aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, organizirano je sa željom da se postignu ti ciljevi – istaknuo je u uvodnoj riječi ravnatelj Vitomir Begović otvarajući ovo savjetovanje koje je Zavod organizirao u suradnji s tvrtkom Prosco d.o.o.

Ovom prilikom opredijelili smo se za teme koje su vezane za opasnosti, štetnosti, rizike i mjere prevencije s naglaskom na buku, uporabu odgovarajuće zaštite opreme za sve industrije, a u posebnom dijelu ovog skupa, uoči ovogodišnje turističke sezone u kojoj se očekuju novi rekordi, novi i brojni sezonski radnici, željeli smo ukazati na uređaje, opremu i mjere zaštite u profesionalnim kuhinjama, važnost izrade kvalitetne procjene rizika u turizmu i ugostiteljstvu te predstaviti Vodič za poslodavce i radnike s osnovnim smjernicama za siguran rad u tom važnom sektoru – objasnio je ravnatelj Begović.

U 2016. godini u Republici Hrvatskoj prijavljeno je ukupno 16.529 ozljeda na radu, od čega je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje do kraja ožujka ove godine priznao 13.700 ozljeda. Od 197 prijavljenih profesionalnih bolesti u 2016. godini priznato je njih 146, a prošle godine zabilježeno je i 18 ozljeda sa smrtnim posljedicama na mjestima rada. Zabrinjavajući je podatak da je u 2016. u odnosu na prethodnu 2015. godinu za 15 posto povećan broj teških ozljeda na radu pa su ukupno registrirane 1.583 takve ozljede. Stopa prijavljenih ozljeda na radu na 1.000 radnika na razini Hrvatske u prošloj godini bila je 11,5 pa je tek zaustavljen prethodni višegodišnji trend rasta. U 2017. godini već u prvom tjednu zabilježili smo dvije smrtne ozljede na radu u Rijeci i Zagrebu, zatim u ožujku smrtna ozljeda radnika na gradilištu u Dubrovniku, slijedile su proteklog mjeseca teške ozljede petorice radnika u silosu u Vranjicu, stradavanje trojice radnika na gradilištu u Čakovcu, jednog radnika u Našicama. Ovog mjeseca dogodio se novi tragični događaj, smrtna ozljeda na radu kod Sinja, već slijedeći dan smrtno je stradao radnik u Jarmini kod Vinkovaca. Pri povratku s posla prošlog tjedna u prometnoj nesreći na bjelovarskoj obilaznici smrtnu su stradale tri osobe. Osnovni uzroci određenih pojava i propusta u području zaštite na radu su neadekvatno djelovanje ljudskog faktora i neodgovarajući odnos prema izvršavanju propisanih obveza; nepridržavanje posebnih pravila zaštite na radu koja se odnose na izvođenje radova i radne postupke, nepridržavanje osnovnih pravila zaštite na radu tj. neodgovarajuće održavanje sredstava rada te nepridržavanje drugih pravila zaštite na radu – ocijenio je Begović istaknuvši kako navedeni podaci upućuju na alarm i potrebu poduzimanja pojačanih aktivnosti na osvješćivanju poslodavaca, jer ulaganje u zaštitu na radu i primjenu sigurnosnih standarda nije trošak već investicija. Stoga se Zavod za unapređivanje zaštite na radu obratio čelnicima poslodavačkih udruženja te udruga poslodavaca i sindikata, kako bi se poduzele sve potrebne i dodatne mjere na zaustavljanju negativnih brojki i trendova, odnosno teških posljedica.

Istaknuvši kako je već sutra prilika i potreba viđeno prenijeti u naše radne sredine, u naše dnevne aktivnosti, u akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu i zaštite zdravlja naših zaposlenika, aktivirati sve dionike od čelnih ljudi tvrtki do svakog radnika, koristeći stručnu pomoć stručnjaka zaštite na radu, ravnatelj Begović je pozvao sudionike savjetovanja na zajedničku akciju kako bi pojedinačni i naši ukupni rezultati u području zaštite na radu i očuvanju zdravlja radnica i radnika u Republici Hrvatskoj bili bolji. Otvorenost za suradnju ovog Zavoda sa svim dionicima u području zaštite na radu i zaštite zdravlja nije ničim ograničena – svatko od nas može u ovom području svojom inicijativom, poduzetnošću i kreativnošću učiniti puno, ali svi zajedno sinergijskim djelovanjem možemo postići daleko više.

U uvodnom dijelu sudionike savjetovanja pozdravili su Matej Krajnović, direktor tvrtke PROSCO, i Augustin Lovasz, regionalni direktor tvrtke Ansell, jednog od najvećih svjetskih proizvođača osobne zaštitne opreme za pojedine industrijske sektore. U prvom tematskom bloku obrađena je tema buke s naglaskom na prevenciju, te je predstavljena zaštitna oprema u različitim industrijskim sektorima.

O uzrocima buke, rizicima, mjerenjima i načinima prevencije buke na mjestima rada prisutne je upoznao Darije Varžić, pomoćnik diretkora za razvoj i kvalitetu u trtci Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. Posebno se osvrnuo na zahtjeve koje poslodavac mora ispuniti u cilju što bolje zaštite radnika od buke navodeći kako poslodavac u svakome slučaju mora osigurati izradu procjene rizika čiji sastavni dio mora biti i procjena rizika od oštećenja sluha. Procjena rizika obavlja se utvrđivanjem osobne (više)dnevne izloženosti te razine vršne C-vrednovane buke, ili mjerenjem buke kojoj su radnici izloženi, ili drugim metodama. Također, mora se izraditi i provoditi program tehničkih i/ili organizacijskih mjera za zvučnu zaštitu, s tim da buku treba sniziti na najnižu razumnu i praktički provedivu razinu, a podaci o mjerenjima buke i o zdravstvenim nadzorima moraju se na pogodan način trajno čuvati. Varžić je istaknuo prednosti softwarea NoiseAtWork za mapiranje i analizu buke na radu.

Regionalni direktor tvrtke Ansell, Augustin Lovasz, predstavio je seriju zaštitnih rukavica za različite djelatnosti koje pružaju adekvatnu zaštitu pri određenim rizicima u industriji i zdravstvu. Ansell je vodeća globalna tvrtka u proizvodnji osobne zaštitne opreme koja nastoji stvoriti napredna rješenja i tehnologiju vezanu uz izazove u optimalnoj zaštiti od rizika – bilo na poslu ili tijekom slobodnog vremena, ljudi trebaju pravu zaštitu za pravu primjenu.

Drugi dio savjetovanja bio je posvećen sigurnosti na radu u turizmu i ugostiteljstvu jer nam predstoji turistička sezona, u kojoj se očekuju novi rekordi, novi i brojni sezonski radnici.

„Uređaji, instalacije, oprema i mjere zaštite u profesionalnim kuhinjama“ bila je tema koju je prezentirao Dražen Ilišinović, direktor sektora Zaštitni sustavi u Adria Grupi. Prezentirao je iskustva Adria grupe te dao niz korisnih savjeta kako povećati sigurnost radnika, primijeniti mjere prevencije i unaprijediti zaštitu na radu prilikom rada u profesionalnim kuhinjama.

Gospodin Predrag Stamenković iz tvrtke BuildProtect d.o.o. ukazao je na važnost izrade procjene rizika, kao temeljnog akta kod poslodavca kroz prezentaciju s nazivom „Procjena rizika – najvažniji alat sigurnosti u turizmu i ugostiteljstvu“. Kroz konkretne primjere kuhara i konobara, prikazao je primjer izrade procjene rizika.

Ispred Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Ana Akrap i Sanja Sambol, više stručne savjetnice, predstavile su Vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu koji je namijenjen poslodavcima i radnicima u ovom sektoru, te im pruža osnovne informacije o njihovim obvezama, odgovornostima i pravima kao i preventivnim mjerama koje je potrebno primjenjivati prilikom obavljanja određenih poslova kako bi se isključile nezgode, ozljede, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom te unaprijedila zaštita na radu.

Svi dionici u suradnji sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu trebaju sinergijskim djelovanjem, svojom inicijativom, poduzetnošću i kreativnošću raditi na očuvanju zdravlja radnika i radnica u području zaštitite na radu u Republici Hrvatskoj – istaknuo je u zaključnoj riječi Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu u Zavodu.