U Zagrebu održan Seminar-radionica za poslodavce i sindikate

Seminar-radionica Sigurnost i zaštita zdravlja na radu – zajednički interes poslodavaca i sindikata u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA)  održan je 11. listopada pred stotinjak predstavnika poslodavaca i sindikata u dvorani Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu. Seminaru su prisustvovali Bruno Thiebaud, menadžer za komunikaciju Europske agencije za zaštitu na radu, Vesna Torbarina, ambasadorica EU-OSHA-e, te predstavnici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove i Zdravko Muratti, voditelj Službe za zaštitu na radu, koji je ujedno i kontakt EU-OSHA nacionalne središnjice.

Cilj seminara-radionice Sigurnost i zaštita zdravlja na radu – zajednički interes poslodavaca i sindikata za poslodavce i predstavnike radnika malih i srednjih poduzeća bio je unapređivanje njihova partnerstva u području zaštite na radu, te jačanje svijesti o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika kao zajedničkom interesu poslodavaca i radnika. Seminar u Zagrebu treći je u nizu, prethodno je Zavod za unapređivanje zaštite na radu organizirao takve seminare-radionice u Osijeku i Splitu, koji su također bili dobro posjećeni i na kojima su socijalni partneri vrlo aktivno sudjelovali u raspravi i na radionicama.

Snježana Štefok, voditeljica Službe za edukaciju, informiranje i međunarodnu suradnju uvodno je ukratko predstavila djelatnost Zavoda, a Europska agencija za zaštitu na radu predstavljena je i kratkim filmom. Sudionike je također pozdravila Admira Ribičić, pravna savjetnica Hrvatske udruge poslodavaca, koja je pomogla u organizaciji skupa.

Ana Akrap, viša stručna savjetnica, uz prezentaciju i filmove podsjetila je socijalne partnere zašto su stres i psihosocijalni rizici novi izazovi i za poslodavce i za radnike. Uz konkretne primjere, slikovito je navela i opisala posljedice stresa – prije svega na zdravlje radnika, zatim na društvenu klimu u poduzeću koja lančano uzrokuje negativnosti, sve do ekonomskih gubitaka i radnika i poslodavaca, te gospodarskih za društvo u cjelini. Dipl. inž. sigurnosti Akrap je, uz navođenje dobre prakse na primjeru danske bolnice, objasnila kako upravljati stresom i psihosocijalnim rizicima, predstavivši pritom e-Vodič koji je u tu svrhu nakon opsežnih istraživanja izradila EU-OSHA.

Dnevni red za zagrebački seminar obogaćen je temom Uloga psihologa u prevenciji stresa na radnome mjestu, o čemu je govorila prof. psihologije Danijela Bučević iz Poliklinike Aviva. Ona je opisala više konkretnih primjera iz prakse, a također je predstavila zakonsku regulativu vezanu uz problematiku stresa na radnome mjestu i psihosocijalnih rizika.

Neven Obradović, viši stručni savjetnik, objasnio je važnost procjene rizika i sam postupak procjene, i to najprije kroz prezentaciju navodeći također konkretne primjere. Zatim je sudionicima predstavio priručnik, koji će uskoro biti dostupan na mrežnim stranicama ovog Zavoda. Priručnik mr.sig. Obradovića jedinstven je jer, osim što uz pojmovnik detaljno, uz mnoštvo upisanih komentara, objašnjava svaki korak izrade procjene rizika, moći će se koristiti i kao knjiga obrazaca koja će poslodavcima, nakon popunjavanja, uz potrebne priloge biti zakonski propisana dokumentacija procjene rizika. Mr.sig. Obradović je pokazao kako se popunjava priručnik koji je izradio, te je na nekoliko primjera demonstrirao kako se procjenjuje rizik za više konkretnih poslova.

Sudionici su imali priliku i sami procijeniti rizik za pojedine poslove, što je pobudilo veliko zanimanje i raspravu u dvorani.

Seminar-radionica za poslodavce i sindikate (Foto: ZUZNR)

Zahvalivši svima na doprinosu ovom uspješnom seminaru, Snježana Štefok najavila je održavanje još dva seminara uz potporu Europske agencije za zaštitu na radu pod nazivom „Holistički pristup – bolja prevencija tijekom čitavog radnog vijeka“ – u Osijeku će se seminar održati 24. listopada o.g. u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, a u Zagrebu 4. studenoga o.g. u dvorani Hrvatske udruge poslodavaca.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu zahvaljuje Hrvatskoj udruzi poslodavaca na gostoprimstvu i ustupanju dvorane za ovaj seminar, te na velikoj pomoći u njegovoj organizaciji, osobito gđi Admiri Ribičić. Također, na velikoj pomoći u organizaciji zahvaljujemo sindikalnim središnjicama: Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Nezavisnim hrvatskim sindikatima, Hrvatskoj udruzi radničkih sindikata i Matici hrvatskih sindikata, osobito gđi Gordani Palajsi, gđi Mariji Hanževački, gđi Katici Benc i gđi Branki Čučković.