Sporazum o stavljanju radnika na raspolaganje

Zakonom o radu, koji je opći radno pravni propis u reguliranju radnih odnosa u Republici Hrvatskoj, nije propisan institut u skladu s kojim bi radnici jednog poslodavca, sporazumom sklopljenim s drugim poslodavcem, kod tog drugog poslodavca bili stavljeni na „raspolaganje“.

Odredbom članka 10. stavka 3. Zakona propisana je mogućnost privremenog ustupanja radnika od strane poslodavca u s njim povezano društvo. Pri tome moraju biti ispunjeni propisani uvjeti, odnosno uvjet da poslodavac za radnikom nema potrebe, da ga ustupa u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa (Zakona o trgovačkim društvima) privremeno, u trajanju od neprekidno najduže šest mjeseci, da povezani poslodavci sklope sporazum, te da radnik na taj sporazum pisano pristane.