Ugovor o radu na određeno i na neodređeno vrijeme

U skladu sa Zakonom o radu, radni odnos može se sklopiti na neodređeno vrijeme i na određeno vrijeme, pri čemu je sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme propisano kao iznimka, za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor o radu sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Poslodavac koji s istim radnikom sklopi uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme za koji ne postoji objektivan razlog ili isti ne bude naveden, ili ako trajanje svih uzastopnih ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, uključujući i prvi ugovor o radu, traje neprekinuto duže od tri godine (osim ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je to dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom), čini prekršaj iz grupe težih prekršaja propisanih Zakonom o radu.