Sporazumom o partnerstvu Zavoda i Linija Kode d.o.o.: Informatička podrška mikro i malim poduzetnicima

U cilju unapređivanja zaštite na radu, pružanja potpore i jednostavnijeg ispunjavanja propisanih obveza u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu mikro i malim poslodavcima putem primjene informatičke aplikacije WebZNR, Petar Weigand, direktor tvrtke Linija koda d.o.o. iz Zagreba i Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu potpisali su sporazum o partnerstvu.

Kao vlasnik informatičke aplikacije WebZNR za vođenje propisanih evidencija zaštite na radu i zaštite od požara uređenih propisima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, polazeći od ovog sporazuma Linija Koda d.o.o. će sklapanjem pojedinačnih ugovora omogućiti uz upute za rad pravo korištenja aplikacije WebZNR bez naknade fizičkim i pravnim osobama koje zapošljavaju do uključivo 49 radnika.

Ovim sporazumom otvara se mogućnost da 68.000 tvrtki koje zapošljavaju do 9 radnika, 11.000 tvrtki u kojima je zaposleno od 10 do 49 radnika, te više od 78.000 vlasnika obrta iskoriste mogućnost primjene ove aplikacije. Posebno je značajno da je ova aplikacija kompatibilna informacijskom sustavu ZNR Zavoda kao i budućem Središnjem nacionalnom informacijskom sustavu (Data Collectoru), na kojim projektima Zavod intenzivno radi.

Zavod će u suradnji s Udrugom malih i srednjih poduzetnika HUP-a i Hrvatskom obrtničkom komorom, uz sudjelovanje stručnih osoba Linija Koda d.o.o. organizirati predstavljanje i pružanje uputa za rad s aplikacijom WebZNR zainteresiranim poduzetnicima na skupovima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Uz besplatno Savjetovalište ZNR 3u1, neposredne susrete s ključnim dionicima u području zaštite na radu u radnim sredinama, organizaciju Otvorenih vrata i Info dana u gradovima, izradu praktičnih vodiča i uputa vezanih za učinkovitu organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, kao i brojnim drugim aktivnostima, Zavod za unapređivanje zaštite na radu razvojem partnerske suradnje doprinosi uštedama sredstava i vremena poduzetnicima uz naglasak na potrebu očuvanja standarda i unapređivanje zaštite na radu.